Rokovanie zástupcov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa už tradične uskutočnilo formou videokonferencie. Krajiny sa navzájom informovali o novinkách v platných opatreniach prijatých v záujme zamedzenia šírenia nového koronavírusu. Hlavnou témou diskusie bolo očkovanie proti COVID-19.
 
Česká republika informovala o predlžení platnosti núdzového stavu. V krajine platí viacero zákazov. Maďarská strana uviedla, že platnosť súčasných reštrikcií sa predlžuje do začiatku februára. Slovenská delegácia kolegom predstavila platný zákaz vychádzania, cestovania medzi okresmi. Vysvetlili aj fungovanie nemocníc, ktoré sú súčasťou siete hospodárskej mobilizácie štátu. Naša delegácia opísala aj lokálne masové testovania, ktoré prebehli v niektorých mestách a oblastiach. Priblížili im aj ďalšie plány v testovaní s cieľom zlepšiť epidemickú situáciu. V Poľsku sú v platnosti rovnaké opatrenia ako doteraz.
 
Krajiny Vyšehradskej štvorky prebrali viacero tém, týkajúcich sa očkovania proti COVID-19. V Českej republike začali očkovať zdravotníkov, sociálnych pracovníkov v DSS a pracovníkov kritickej infraštruktúry. Online registračný systém je dostupný už aj pre seniorov. Prvou očkovanou skupinou v Maďarsku  sú zdravotnícki pracovníci, druhou klienti DSS. Zástupcovia Poľska informovali, že prvou zaočkovanou osobou bola hlavná sestra v nemocnici vo Varšave. Tak ako vo všetkých krajinách v úvode očkujú zdravotníkov. Ďalšie plánované  stretnutie COVID-19 informačného V4 centra bude v posledný januárový týždeň.