Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 už pacienti nebudú potrebovať. Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva sa rozhodli vyjsť v ústrety pacientom aj lekárom. Po novom bude človeku stačiť, aby sa preukázal dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 za obdobie od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021. Upravuje to vyhláška hlavného hygienika, ktorej časť kopírujeme nižšie.

 

Do pozornosti paragraf 1, bod 2 písmeno d):
 
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
 
a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021.