Ministerstvo zdravotníctva, upozorňuje na častú chybu. V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych dňoch.  Musí sa prihlásiť na test cez registračný formulár, o kontakte s pozitívnym v prípade príznakov môžete využiť antigénové testovanie, pri bezpríznakovom priebehu testovanie RT-PCR.

Vzhľadom na pandemickú situáciu pribúda prípadov ľudí s pozitívnym testom na COVID-19. A tým prirodzene vzrastá aj počet ľudí, ktorí boli s nimi v kontakte. Osoby z úzkeho kontaktu sa majú po oznámení tejto skutočnosti okamžite izolovať. V prípade, že ste identifikovaný ako úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19 okamžite zostávate v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihlásite na testovanie, na stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Pri vypĺňaní formuláru je potrebné uviesť, že ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, resp. príznaky ochorenia ak sa u vás objavili. 

Povinná karanténa začína od momentu, kedy sa osoba dozvie, že bola v úzkom kontakte s niekým pozitívnym na ochorenie. Opatrenie  má za úlohu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
U ľudí bez príznakov karanténa trvá 14 dní, aj v prípade, že podstúpia testovanie s negatívnym výsledkom. V prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Aj miernejšie  zdravotné komplikácie je nutné konzultovať so svojím lekárom, aby sa zabránilo zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.  

Za úzky kontakt môžete považovať:
    • osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne,
    • osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt kože na kožu,
    • osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,
    • osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.