V nadväznosti na verejný prísľub, ktorým bolo umožnené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prvej línii a/alebo v červenej zóne prihlásiť zdravotníckych pracovníkov do systému odmeňovania prostredníctvom Informačného systému zdravotníckych indikátorov Národného centra zdravotníckych informácii a to v termíne od 2. novembra 2020 do 11. novembra 2020 za účelom vyplatenia odmien, si Vás dovoľujeme informovať o procese zúčtovania finančných prostriedkov.
 
V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy podliehajú takto poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu finančnému zúčtovaniu.
 
Posledným termínom na prevod finančných prostriedkov na účet zdravotníckeho pracovníka bol január 2021.
 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prijali finančné prostriedky v rámci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v 1. línii a červenej zóne, sú povinní zaslať podklady k zúčtovaniu finančných prostriedkov. Zúčtovanie plynulo nadviaže na proces nahlasovania prostredníctvom systému odmeňovania webovou aplikáciou ISZI. V prípade otázok posielajte otázky na adresu odmenyzp@health.gov.sk. V prípade technických problémov sa prosím obráťte na NCZI.