Zástupcovia Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska opäť riešili  problematiku pandémie nového koronavírusu. Vo virtuálnej forme sa konalo ďalšie pracovné stretnutie COVID-19 informačného V4 centra. Delegácie sa informovali o platných opatreniach prijatých v záujme zamedzenia šírenia ochorenia. Krajiny riešili aj vakcinačné stratégie. 

V úvode videokonferencie sa zástupcovia krajín Vyšehradskej štvorky informovali o novoprijatých opatreniach. Česká strana hovorila o obmedzeniach pri zhromažďovaní a fungovaní škôl. Maďarsko prezentovalo platné obmedzenia pohybu (zákaz vychádzania medzi 20:00 a 05:00) predĺžené do 11.1.2021. Slovenská strana prezentovala možnosť prezenčnej  výuky  s negatívnym testom. Spomenuli sme aj možnosť využitia antigénových testov pre pendlerov v rámci krajín V4. Poliaci neprezentovali výraznejšie zmeny. Spomenuli striktný režim platný pre obchody a obmedzenia pri stretnutiach v domácnostiach. 

V druhej časti videokonferencie diskutovali delegácie o vakcínach. Česká strana informovala o schválení vakcinačnej stratégie. Maďarsko riešilo logistiku očkovania. Prioritnými skupinami budú zdravotníci, pracovníci sociálnych služieb a seniori nad 60 rokov a ďalší. Naši zástupcovia informovali o prioritných skupinách, ktoré budú očkované v prvej fáze. Kolegom prezentovali ciele vakcinácie a plánované budovanie vakcinačných centier. Tejto téme sa venovali aj kolegovia z ďalších krajín. Slovenská delegácia položila partnerom viaceré otázky súvisiace s očkovaním. Zhodli sa na ich písomnom zodpovedaní. Zástupcovia viacerých rezortov z krajín V4 riešili aj možnosti využitia aplikácií. V závere sa dohodli na termíne ďalšieho pravidelného rokovania.