Očkovanie je najúčinnejšou zbraňou proti pandémii ochorenia COVID-19, zdôraznil dnes podpredseda vlády, minister financií a šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger. Vyzdvihol, že všetky vakcíny, ktoré na Slovensku používame, sú podrobené kvalitnej kontrole. „Očkovanie nás približuje k vytúženému cieľu a to víťaznému záveru v boji s pandémiou,“ uviedol Eduard Heger.

Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová zdôraznila, že prínosy očkovania proti ochoreniu COVID-19 prevažujú nad akýmikoľvek rizikami. V súvislosti s vakcínou AstraZeneca pripomenula, že na piatkovom rokovaní výboru pre bezpečnosť Európskej liekovej agentúry bol prijatý záver, že nie je zvýšené riziko vzniku tromboembolických príhod po očkovaní vakcínou AstraZeneca. "Riziko z neočkovania a následného ochorenia COVID-19 je podstatne väčšie na vznik tromboembolických príhod ako riziko po očkovaní," zdôraznila riaditeľka ŠUKL.

„Každou vakcínou zasadzujeme pandémii silný úder, pretože len očkovanie vedie k víťazstvu a návratu do života, ktorý sme poznali pred samotnou pandémiou a pred jej príchodom na Slovensko,“ uviedol minister Heger.  
 
"Vylaďujeme aplikáciu Čakáreň, aby sme odstránili všetky chyby a zabezpečili maximálny komfort jednak  priebehu samotného očkovania, ale aj čakania na toto očkovanie," doplnil minister Heger. Zároveň vyzval všetkých, aby sa nebáli vakcinácie, nakoľko je to tá najsilnejšia zbraň v boji proti pandémii COVID-19.
 
Hlavná odborníčka MZ SR pre hematológiu Angelika Bátorová doplnila, že pacienti s trombotickými problémami by sa mali pred očkovaním poradiť s lekárom. Nevidí však dôvod, aby neboli zaočkovaní pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. Pripomenula, že aj podľa medzinárodnej spoločnosti pre hemostázu a trombózu benefit vakcinácie, vrátane vakcíny AstraZeneca, ďaleko presahuje riziká, ktoré boli doteraz zaznamenané a opísané.