Priamy kontakt v teréne je dôležitý, minister zdravotníctvaMarek Krajčí v pravidelných intervaloch navštevuje nemocnice a zaujíma sa o situáciu v nich.
„Nitrianska fakultná nemocnica zrealizovala mobilné odberové miesto, z vlastnej iniciatívy začala vo vlastných laboratóriách testovať pacientov, kapacita je 90 pacientov denne. Vedenie prinieslo inovatívnu reprofilizačnú schému. V pavilónovom type nemocnice sú striktne oddelené zóny pre pacientov s koronavírusom a bez neho,“ povedal minister Marek Krajčí. 
 
Nemocnica postupne zvyšuje aj počty operácií. Novinkou je vytvorenie dvoch samostatných nemocničných jednotiek. „Každá má samostatný urgentný príjem, diagnostické a rádiodiagnostické zložky, lôžkové oddelenia, operačné sály, pôrodnicu a zložky oddelení intenzívnej medicíny. Jedna jednotka je vyhradená pre pacientov bez nového koronavírusu, druhá pre pacientov s pozitívnym výsledkom,“ skonštatoval riaditeľ nemocnice Milan Dubaj. 
 
Zdravotnícke zariadenie v Nitre využíva aj tzv. plávajúce lôžka.
„Lôžka nedelíme podľa odbornosti, ale podľa negativity či pozitivity pacienta na COVID-19. Jediné delenie je delenie na operačné a neoperačné lôžka,“ povedal riaditeľ nemocnice. Nemocnica je vďaka tomu pripravená v priebehu krátkej doby reprofilizovať lôžka podľa potreby.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí navštívil nemocnice v Nitre, ocenil kroky nemocnice v súvislosti s koronavírusom