​Očkovanie proti COVID-19 bude na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku úniu, prvých 300 000 kusov by malo byť na našom trhu v druhej polovici decembra.

Ministerstvo zdravotníctva pracuje na zabezpečení ochrany verejného zdravia obyvateľov Slovenska pred koronavírusom. Ako členský štát Európskej únie sme zapojení do spoločného obstarávania vakcín pre našu krajinu. Na celom procese sa podieľal za týmto účelom zriadený Výbor Európskej komisie pre spoločné obstarávanie vakcín a expertný tím Ministerstva zdravotníctva SR.
„Očkovanie považujeme za účinnú prevenciu, preto našou snahou bolo v prvom rade zabezpečiť dostatočné množstvo bezpečných očkovacích látok v čo najkratšom čase. Bude veľmi dôležité o výhodách a nevyhnutnosti očkovania verejnosť dobre informovať. Keďže nepôjde o povinné očkovanie, dôležitú úlohu budú mať pri vysvetľovaní najmä odborníci,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Kto by mal byť prioritne očkovaný?

Súčasťou Pandemického plánu SR je aj Imunizačná stratégia - očkovanie proti epidemickým/pandemickým ochoreniam. Imunizačná stratégia popisuje pokrytie populácie očkovania, logistiku očkovania, jeho realizáciu aj vyhodnotenie. A to už v čase, keď konkrétna vakcína k dispozícii na priame použitie na trhu ešte nie je. Teda už dnes vieme, na ktoré skupiny musí byť očkovanie proti COVID-19 imunizačne nastavené.

Keďže proces výroby vakcíny je postupný, rovnako tak očkovanie nebude okamžité pre všetkých ale postupné, nakoľko musí byť zabezpečené v prvom rade očkovanie pre zdravotníkov a orgány, ktoré zabezpečujú podporné činnosti pri zvládnutí epidémie, napr. policajti, hasiči a pre osoby zabezpečujúce prevádzku základných činností štátu (dodávky energií a pod.), ako aj pre skupiny, u ktorých má ochorenie najťažší klinický priebeh.

V prípade potreby sa môže človek poradiť so svojím všeobecným lekárom, ktorý najlepšie pozná zdravotný stav pacienta, jeho aktuálne ochorenia, ako aj liečbu, ktorú pacient absolvoval. „V druhej línii bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva M. Krajčí.
Počas vyjednávaní o nákupe Slovensko môže časť vakcín dať od tzv. bazaru, z ktorého si ich môže zakúpiť iný štát.