Na základe pokynu ministra zdravotníctva SR počnúc dňom 26.4.2020 7:00 h až do odvolania v súlade s usmernením hlavného hygienika SR sa budú v prípadoch, ak pacient nemá možnosť sa autom dopraviť na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, vykonávať odbery v domácom prostredí prostredníctvom ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 
 
Odbery zabezpečí Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice v počte jedna ambulancia ZZS na kraj, v prípade Bratislavského kraja sú to dve ambulancie. Na celom Slovensku je tak k dispozícii spolu deväť ambulancií. Kapacita jednej ambulancie je cca 5-8 odberov za 12 hodín. Tieto ambulancie nebudú k dispozícii na bežné výjazdy. 
 
Odbery budú indikovať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálni hygienici, epidemiológovia, infektológovia. Táto požiadavka by mala byť od RÚVZ smerovaná na linku tiesňového volania 155. Taktiež bude možné indikovať odber prostredníctvom COVID PASS, pričom evidenciu týchto požiadaviek od NCZI bude viesť OS ZZS SR v Bratislave pre celú SR a distribuovať na KOS ZZS. Ambulancie budú vysielané primárne k imobilným a vekovo alebo zdravotne ohrozeným obyvateľom. 
 
Vzorky budú prešetrované v štátnych laboratóriách.
 
Ministerstvo zdravotníctva zároveň pracuje na legislatívnom riešení, v budúcnosti rezort navrhuje uvedené odbery realizovať  prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby za dodržania prísnych hygienických noriem.