Slovensko patrí medzi špičku vo zvládnutí nového koronavírusu, čo je výsledkom kombinácie rýchlych, razantných opatrení a disciplinovanosti verejnosti. V mnohom sme príkladom aj pre ďalšie krajiny, odmenou pre ľudí je postupný návrat do bežného režimu aj v zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov pripravilo sumár praktických rád.
 
AMBULANCIE
 
Vzhľadom na dobrú epidemiologickú situáciu je opäť možné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v takmer celom rozsahu.  Naďalej však treba dodržiavať opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali pacienti objednávať telefonicky alebo elektronicky, ak je to možné a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom času a spôsobu vyšetrenia,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Pacient by mal byť objednaný na konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne,“ vysvetlil šéf rezortu M. Krajčí. Vyšetrenie pacienta v ambulancii sa musí zrealizovať  za asistencie osobných ochranných pomôcok  a dostupnosti dezinfekčných prípravkov. Úprava prevádzkového času ambulancie by mala zohľadňovať potrebu častej dezinfekcie povrchov a bezpečnú likvidáciu odpadu. „Aj naďalej je odporúčané využívať možnosť vzdialeného prístupu k preskripcii formou ereceptu, vydávaniu OČR, karanténnej PN elektronickou formou, zaistenie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom aplikácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal minister zdravotníctva. 
 
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová vyzýva pacientov, aby sa nebáli kontaktovať svojho lekára a zbytočne neodkladali potrebné vyšetrenia. „Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky, ktoré dokážu včas podchytiť viaceré závažné ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky na úspešnú liečbu,“ zdôraznila.
 
LEKÁRNE
 
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni, by mali medzi sebou dodržiavať 2-metrové odstupy. „Zachovaný by mal byť priestor 15 m2 na zákazníka a dostupnosť dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlil minister. 
 
NEMOCNICE - OPERÁCIE
 
„Pred plánovaným operačným alebo intervenčným výkonom pri súčasnej epidemiologickej situácii už nie je potrebné dodržiavať 14-dňovú karanténu, takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19,“ vysvetlil šéf rezortu Marek Krajčí. Súčasťou základného lekárskeho vyšetrenia pred operačným/intervenčným výkonom je však stále povinná epidemiologická anamnéza.
 
„Ak sa s pacientom, ktorý mal absolvovať operačný výkon, nespojí príslušné pracovisko, môže sa o možnom termíne operácie informovať sám,“ hovorí M. Lévyová. Ako dodáva, treba však počítať aj s možnosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa predĺžia. „O termínoch zákrokov bude na jednotlivých pracoviskách rozhodovať odborné lekárske konzílium, ktoré pri zostavovaní poradovníku čakateľov na plánované operácie zohľadní ich zdravotný stav, ako aj kapacitné a personálne možnosti pracoviska,“ uviedla.
 
JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ/ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VO VLASTNOM SOCIÁLNOM PROSTREDÍ PACIENTA
 
Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí pacienta je možné poskytovať bez obmedzenia  za predpokladu dostupnosti a používania osobných ochranných pomôcok podľa odporúčaní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v domácom/sociálnom prostredí pacientov počas pandémie COVID-19 – základné postupy)
 
DLHODOBÁ LÔŽKOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
 
Dlhodobú lôžkovú zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať  bez obmedzení za predpokladu dostupnosti a používania osobných ochranných pomôcok podľa odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR. Pre prijatie nových pacientov sa odporúča vykonať zodpovedanie tzv. triediacich otázok.
 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR Máriou LévyovouMinister zdravotníctva Marek Krajčí s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR Máriou LévyovouMinister zdravotníctva Marek Krajčí s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR Máriou Lévyovou