​Rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania populácie na Slovensku na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít. V tomto kontexte oceňuje veľký záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov. Z toho dôvodu ministerstvo ešte dnes zmenilo predpisy, aby sa aj zubní lekári mohli zapojiť do operácie Spoločná zodpovednosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR o zmene vyhlášky  č. 321/2005 Z.z. rozhodlo po komunikácii s autoritami odboru zubné lekárstvo ako aj prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. Vedenie rezortu zdravotníctva a odborníci spoločne uzavreli, že pre potreby celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku zubným lekárom umožní realizovať odber biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia.

Vďaka tomuto spoločnému rozhodnutiu bol rozšírený zoznam zdravotníckych profesií, ktoré môžu byť súčasťou zdravotníckych tímov celoplošného testovania na vírusové ochorenie COVID-19 a realizovať priamo výtery. Zubári tak boli presunutí zo skupiny, ktorá bude realizovať činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, ale nemôže priamo realizovať výter.
 
„Aktuálne rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania na Slovensku na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít, a v tomto kontexte je vítaný záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov. Teší nás táto požiadavka a tiež možnosť, že sme jej mohli vyhovieť. Aj naďalej vyzývame zdravotníkov, prosíme príďte pomôcť s víkendovým testovaním, aby sme si mohli spoločne povedať, že sme urobili najlepšie čo sme vedeli. Registrujte sa na www.spolocnazodpovednost.sk ,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Rozsah praxe v zdravotníckom povolaní zubný lekár nie je v platne príslušnej legislatíve detailne upravený. Výkon odborných pracovných činností je stručným opisom zadefinovaný v § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré je  transpozíciou čl. 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení: Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. Zdravotnícke povolanie zubný lekár je podľa tejto smernice autonómnym samostatne regulovaným povolaním s koordináciou vzdelávania na európskej úrovni, odlišným od povolania lekár. Ide o mimoriadne náročné zdravotnícke povolanie vyžadujúce si vysokú odbornosť.
 

Zmenou predmetnej vyhlášky bude zubným lekárom umožnené vykonávať bez obmedzení všetky zdravotné výkony, na ktoré nadobudli príslušné vzdelanie.

Veterinárni lekári

Ministerstvo zdravotníctva SR oceňuje snahu a záujem o zapojenie veterinárnych lekárov do celoplošného testovania populácie na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19.
 
Veterinárni lekári môžu po dôkladom pozretí inštruktážneho videa súvisiaceho s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19, jeho porozumení, vykonať vizuálnu kontrolu odobratej vzorky na diagnostickom teste a údaj zaznamenať.
 
Veterinárni lekári v zmysle platnej príslušnej legislatívy zákona č. 578/2004 Z. z. § 27 nie sú zdravotnícki pracovníci a tak nie sú odborne spôsobilí na výkon odberu biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia.