Verejnosť má množstvo otázok ohľadom koronavírusu, hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 905 080
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954

Pribudli aj ďalšie kontakty pre verejnosť na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Inštitúcia
Call centrum
e-mail
ÚVZ SR
0917 222 682
RÚVZ Bratislava
0917 426 075
X
RÚVZ Trnava
0905 903 053
RÚVZ Senica
0907 169 312
RÚVZ Galanta
0907 996 734
RÚVZ Dunajská Streda
0910 459 200
RÚVZ Nitra
0948 495 915
RÚVZ Komárno
0911 305 651
RÚVZ Levice
0910 901 129
RÚVZ Nové Zámky
035/640 09 97
RÚVZ Topoľčany
038/532 63 91
RÚVZ Trenčín
0917 763 203
RÚVZ Považská Bystrica
0911 727 930
042/44 50 233
RÚVZ Prievidza
046/519 20 26
RÚVZ Žilina
0905 342 818
X
RÚVZ Čadca
0919 453 544
RÚVZ Dolný Kubín
0905 239 076
RÚVZ Liptovský Mikuláš
0903 550 420
X
0911 236 988
0903 540 635
RÚVZ Martin
043/401 29 27
0902 740 766
0911 514 878
RÚVZ Banská Bystrica
0918 659 580
X
RÚVZ Zvolen
045/555 23 58
RÚVZ Žiar nad Hronom
0911 902 853
RÚVZ Lučenec
0905 536 551
0915 885 813
0918 601 924
047/43 235 72
RÚVZ Veľký Krtíš
047/48 30 747
RÚVZ Rimavská Sobota
0918 542 763
RÚVZ Košice
0918 389 841
RÚVZ Michalovce

0948 518 954
056/6880 617
056/6880 621

X
RÚVZ Rožňava
0905 439 276
RÚVZ Spišská Nová Ves
0910 118 266
X
RÚVZ Trebišov
059/67 24 993
056/ 38 13 231
0918 680 305

0915 577 356

Prešov
0911 908 823
X
Bardejov
0917 121 946
Humenné
0908 440 174
Poprad
0911 635 260
0903 905 080
052/772 2604
052/712 5474
Svidník
0910 580 707
Vranov nad Topľou
0915 783 454
Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.  

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk