Po skončení platnosti nariadenia Európskej komisie o vydávaní dokladov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 spúšťa Národné centrum zdravotníckych informácií vydávanie dokumentu na národnej úrovni. Od začiatku júla je možné elektronicky požiadať o vydanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii proti COVID-19.  

Národné centrum zdravotníckych informácii vydávalo ako doklad preukazujúci absolvovanie očkovania Digitálny COVID preukaz EÚ na základe nariadenia Európskej komisie, ktorého platnosť končí 30.6.2023. O vydanie dokladu preukazujúceho očkovanie proti ochoreniu COVID-19  však bude možné požiadať aj naďalej. NCZI od 1. júla začína s vydávaním dokladu na národnej úrovni pod názvom Certifikát o vykonanej vakcinácie proti COVID-19. Samotný proces žiadosti a vydávania sa nemení. Doklad však už nebude generovaný automaticky, ale iba na požiadanie.  O certifikát sa žiada elektronicky cez stránku https://korona.gov.sk/ v časti preukazy – získať COVID preukaz. Doklad je v slovenskom a anglickom jazyku. Nevydáva sa už o prekonaní či testovaní na COVID-19. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje prevzatie vydávania certifikátov o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Digitálna forma preukazu by v budúcnosti mohla byť rozšírená aj o ďalšie typy očkovania (napr. očkovania pred cestou do zahraničia – brušný týfus, japonská encefalitída, žltá zimnica, cholera). Slovenská republika chce výhľadovo poskytovať svojim občanom túto službu WHO certifikátov uľahčujúci voľný pohyb. 

Odporúčania pred cestou do zahraničia
Zistiť si podmienky vstupu do cieľovej krajiny a štátoch, cez ktoré budete prechádzať. Informácie sú zverejnené na stránke rezortu zahraničných vecí (https://www.mzv.sk/staty/covid-19-opatrenia-vo-svete.).
Ďalšie podmienky cestovania si overiť u cestovnej kancelárie prípadne prepravcu. 
Ak máte k dispozícii digitálny COVID preukaz EÚ (stiahnutý do konca júna 2023), vytlačiť si ho, a mať k dispozícii aj PDF formát. 
V prípade potreby si môžete stiahnuť národný certifikát (Certifikát o vykonanej vakcinácii proti COVID-19) v slovenskom a anglickom jazyku prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk alebo priamo prostredníctvom stránky NCZI (https://www.nczisk.sk). 

AKO ZÍSKAŤ CERTIFIKÁT O VYKONANEJ VAKCINÁCII
AKO ZÍSKAŤ CERTIFIKÁT O VYKONANEJ VAKCINÁCII.png