Od utorka 5. decembra 2023 je možná registrácia detí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5. Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov. O termíne očkovania budú po registrácii informovaní, pričom deti sa budú môžu očkovať vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Očkovanie proti COVID-19 je rovnako ako u ostatných vekových skupín dobrovoľné.

Rezort zdravotníctva rozširuje možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre ďalšie vekové skupiny. Na očkovanie vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5 sa už môžu prihlasovať aj deti vo vekových kategóriách od 6 mesiacov do 4 rokov a od 5 do 11 rokov. Očkovanie detí v oboch týchto vekových kategóriách bude vykonávané na základe žiadosti rodiča o očkovanie dieťaťa proti ochoreniu COVID-19, za ktorú sa považuje podpísanie informovaného súhlasu v súvislosti s výkonom očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Registrácia na očkovanie je dostupná na stránke www.korona.gov.sk, prípadne cez webovú stránku Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk. Prvé termíny na očkovanie by mali byť prideľované v priebehu budúceho týždňa. Samotné očkovanie bude umožnené vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Očkovanie detí od 12 rokov uvedenou vakcínou sa vykonáva už od konca septembra v očkovacích zariadeniach ako u dospelej populácie.

Zrušením mimoriadnej situácie, ktorá bola v roku 2020 vyhlásená z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, boli zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na základe platnej legislatívy je preto v súčasnosti možné vykonávať očkovanie (ktorému predchádza distribúcia vakcín, nakladanie s nimi – ide totiž o majetok štátu,...) len v nemocniciach, ktorých zriaďovateľom je štát. Cieľom rezortu zdravotníctva však naďalej bude poskytnúť možnosť dobrovoľného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých, ktorí majú o očkovanie záujem.

Očkovanie detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov
Očkovacia látka Comirnaty sa podáva intramuskulárne ako primárny cyklus troch dávok.
Osobám, ktoré boli predtým očkované očkovacou látkou proti COVID-19, sa môže očkovacia látka aplikovať najskôr 3 mesiace po poslednej dávke ako jedna očkovacia dávka.

Očkovanie detí vo veku 5 mesiacov do 11 rokov
Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne nezávisle od druhu podanej očkovacej látky v rámci predchádzajúceho očkovania proti ochoreniu COVID-19 ako 1 dávka.

​​