Očkovanie treťou dávkou vakcíny voči ochoreniu COVID-19 sa rozbieha aj na Slovensku. Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia. 
 
O podrobnostiach procesu registrácie bude ministerstvo informovať po internom nastavení procesov. Sprístupnením tretej dávky očkovacej látky rezort reaguje na aktuálny vývoj epidemickej situácie s cieľom čo najlepšej ochrany obyvateľstva proti ochoreniu.
 
Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny:
• plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,
• aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.
 
Odporúčané poradenie skupín:
• zdravotnícki pracovníci,
• imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),
• klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,
• učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,
• pacienti vo veku 60 a viac rokov,
• všeobecná populácia nad 18 rokov.
(Odporúčané poradie skupín môže byť priebežne upravené.)