Už tretí deň posiela Národné centrum zdravotníckych informácií informačné SMS všetkým pacientom, ktorí majú nárok na tretiu dávku vakcíny. Tú je v tejto chvíli možné podať kompletne očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr štyri týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.
 
Takéto informačné SMS chodia pacientom, ktorí sú na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít, pacientom po transplantácii kmeňových buniek, či pacientom s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou.  Veľkú skupinu pozvaných tvoria pacienti liečení imunosupresívnou liečbou, t.j. liekmi, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad pri rôznych autoimunitných ochoreniach. Môže sa tak stať, že informáciu o možnosti podania tretej dávky dostane aj pacient, ktorý subjektívne nepociťuje akútne zdravotné problémy, no jeho liečba mu môže imunitný systém narúšať.
 
V opačnom prípade, teda v prípade, že pacient zdravotné dôvody pociťuje, no nedostal takúto informáciu od NCZI, platí, že mu tretia dávka môže byť podaná na základe písomného odporúčania lekára.