Vláda SR dnes schválila návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na nákup 32 100 balení lieku Paxlovid s účinnými látkami PF-07321332 a ritonavir. Lieky by mali byť  na Slovensku dostupné v priebehu prvých troch mesiacoch budúceho roka. Nákup sa bude realizovať centrálnym obstarávaním.
 
Aktuálny vývoj pandémie ochorenia COVID-19 vyžaduje zabezpečiť pre potreby našich občanov dostupnosť všetkých najnovších možností liečby ochorenia COVID-19 v adekvátnych množstvách na základe dátových analýz v čo najkratšom čase,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
Uvedený liek rozširuje portfólio liečby s COVID-19 v čo najkratšom možnom čase pre pacientov na Slovensku.
 
„Je nutné z hľadiska ochrany verejného zdravia občanov SR zaistiť akceleráciu dodávok liekov s obsahom liečiv zaradených do skupiny priamo pôsobiacich antivirotík pre perorálne podanie na liečbu ochorenia COVID-19. Stále však platí, že najúčinnejšou ochranou a zároveň finančne najefektívnejšou je očkovanie,“ povedal minister Lengvarský.
 
Na doplnenie:
Ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo zrušiť nákup 35 000 balení lieku Lagevrio s účinnou látkou Molnupiravir na liečbu ochorenia COVID-19 na základe výsledkov spoločného obstarávania Európskej komisie, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č.694 z 24.novembra 2021 pod bodom A.1 a súčasne nakúpiť 32 100 balení lieku Paxlovid s účinnými látkami PF-07321332 a ritonavir prostredníctvom otvoreného verejného obstarávania priamym rokovacím konaním.
Komplexné informácie nájdete v materiály tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26795/1