Núdzový stav v dôsledku pandemickej situácie sa na Slovensku predĺži o ďalších 40 dní. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní Vláda SR. Núdzový stav bol naposledy predĺžený do 19. marca, podľa uznesenia sa ďalej predlžuje od 20. marca do 28. apríla 2021.

„Situácia sa zlepšuje, avšak nemôžeme si dovoliť poľaviť,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger, ktorý je poverený  vedením rezortu zdravotníctva.  Zároveň sa poďakoval všetkým občanom, ktorí dodržiavajú protiepidemické opatrenia a pripomenul, že ani negatívny test neznamená slobodu a treba naďalej zachovávať maximálnu mieru opatrnosti a zodpovednosti. 

Vláda prijala uznesenie, podľa ktorého má napríklad platiť výnimka zo zákazu vychádzania na cestovanie do zahraničia, s výnimkou cestovania za rekreáciou. Výnimku zo zákazu vychádzania dostanú študenti vysokých škôl zdravotníckeho zamerania, aby mohli absolvovať prax a ukončiť štúdium. Zároveň sa doplní vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa upravuje používanie respirátorov, aby sa umožnilo aj používanie typu s označením KN95, a nielen FFP2. Predĺženie núdzového stavu ešte musí do 20 dní schváliť parlament.

Uznesenie vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25827/1

Vládny kabinet zároveň schválil aj viaceré zmeny zdravotníckych zákonov  v súvislosti s pandémiou, o ktorých ešte bude rokovať parlament.  

Ministri odobrili napríklad vyplatenie jednorazového odškodnenia pre pozostalých po zdravotníkoch, ktorí zomreli v dôsledku ochorenia COVID-19 po tom, čo sa nakazili v práci.  Ich rodiny by mali dostať od štátu odškodné vo výške 58.712,30 eura a odškodnenie sa bude vyplácať aj spätne. Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia. Malo by ísť o tých zdravotníkov, ktorí poskytovali alebo zabezpečovali zdravotnú starostlivosť na území Slovenska, ďalej ak poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či ak išlo o lekára vykonávajúceho pitvu, prehliadajúceho lekára, vodiča záchrannej zdravotnej služby alebo vodiča dopravnej zdravotnej služby.

Ďalšou zmenou je úprava, podľa ktorej za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by mal prevziať zodpovednosť štát. "Oslobodzujeme lekárov od zodpovednosti. Aj toto je, myslím si, jasný dôkaz toho, že sa štát nespráva alibisticky, ale v záujme ochrany zdravia preberá riziko na seba," povedal minister zdravotníctva Eduard Heger. Záväzok štátu by sa mal vzťahovať výlučne na obdobie, kým nebude očkovacia látka oficiálne zaregistrovaná zo strany Európskej liekovej agentúry.

Podľa navrhovaných zmien majú dostať pacienti po prekonaní ochorenia COVID-19, ktorí boli hospitalizovaní s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom ochorenia, nárok na kúpeľnú liečbu preplácanú štátom. Na očkovanie proti koronavírusu budú mať nárok aj neplatiči zdravotného poistenia, bezdomovci, či cudzinci. Minister Heger zdôraznil, že tento krok je v záujme ochrany zdravia a životov občanov SR  Medzi ďalšie zmeny patrí napríklad aj možnosť, aby chronicky chorým pacientom mohli predpisovať lieky aj všeobecní lekári, nielen špecialisti. Dočasná odborná stáž sa zároveň rozšíri aj na sestry a pôrodné asistentky.


Minister zdravotníctva Eduard Heger po rokovaní vlády o predĺžení núdzového stavuMinister zdravotníctva Eduard Heger po rokovaní vlády o predĺžení núdzového stavu