so so zreteľom na dohodu o spolupráci pri riešení výskumného projektu "An Evaluation of the management of the Information Systems (IS) and Technologies (IT) in Hospitals" (GESITI-Hospitals): The Region of the Technical University of Košice, Slovakia" uzavretej 13. októbra 2011 medzi EkF TUKE a GESITY/HOSPITALS.

 

 Slovenská verzia

SKMBT_C224e14012411160.pdf

3,62Mb

Anglická verzia

SKMBT_C224e14012411170.pdf

3,59 Mb