​Zlepšenie prístupu slovenských pacientov k inovatívnej liečbe, najmä závažných ochorení, a posilnenie biomedicínskeho výskumu aj prostredníctvom vytvorenia rozvoja systémovej biobankovej infraštruktúry v SR bolo predmetom medzinárodnej diskusie slovenských a zahraničných expertov (z Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Francúzska) za účasti Jacquesa Demota a Erika Steinfeldera, generálnych riaditeľov paneurópskych organizácií ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network - zameranej na akademický klinický výskum) a BBMRI (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure - reflektujúcej medzinárodné biobankové konzorcium).
 
Podujatie sa konalo 30. mája 2019 v rámci V4 slovenského predsedníctva pri príležitosti Medzinárodného dňa klinického skúšania (International Clinical Trials Day), ktoré organizuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s národným uzlom SLOVACRIN- om, ktorý je už súčasťou ECRIN-u. Dnešnú konferenciu otvoril štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.
 
Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci má slovenský pacient jedinečnú možnosť dostať sa oveľa skôr k inovatívnym metódam liečby a inovatívnym liekom, ktoré nie sú bežne dostupné. Inovatívna liečba býva často veľmi nákladná, čiže významným benefitom je aj výrazná úspora financií pre zdravotné poisťovne. Napr. v Českej republike predstavovala úsporu vyše 600 miliónov českých korún za jeden kalendárny rok. Vstupom Slovenska do ECRIN konzorcia, MZ SR reflektuje aj ciele zakotvené v Národnom onkologickom programe, a to najmä zlepšenia dostupnosti klinických štúdií pre onkologických pacientov. Inovatívna liečba je však najmä dôležitá z hľadiska zlepšenia zdravia slovenskej populácie a  zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti.           
      
Pri dlhodobo narastajúcom trende chorobnosti slovenského obyvateľstva je našou povinnosťou strategicky podporovať biomedicínsky výskum, čo prinesie pozitívne spoločenské a ekonomické efekty. MZ SR preto podporuje rozvoj excelencie biomedicínskeho výskumu aj iniciatívou vytvorenia systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku a zapojenia sa SR do BBMRI paneurópskeho konzorcia biobánk.
 
Medzinárodná konferencia o inovatívnej liečbe organizovaná Ministerstvom zdravotníctva SR za účasti generálnych riaditeľov J. Demota (ECRIN) a E. Steinfeldera (BBMRI) sa koná dňa 30. mája, od 9:30, v hoteli Crown Plaza, Hodžovo nám., Bratislava (hlavná konferenčná miestnosť).
 
O ECRIN-ERIC: Slovensko sa minulý rok stalo súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie zameranej  na akademický klinického výskum - ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Položili sa tým základy pre SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network), pričom Slovenská republika získala štatút pozorovateľa. Prezidentom SLOVACRIN-u je dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. Daniel Pella. ECRIN je neziskovým združením, ktoré má momentálne v portfóliu viac ako 40 klinických štúdií zameraných na široké spektrum ochorení z rôznych medicínskych odborov. Výhodou zapojenia SR do ECRIN-u je, že slovenskí vedci, lekári, výskumníci budú mať možnosť nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj inštitúciách tzv. predklinického výskumu, zapojiť sa do spolupráce s rovnako zameranými pracoviskami v Európe, ktoré predstavujú jej absolútnu špičku v danej oblasti. Hlavným cieľom je však posilniť prístup inovatívnych liekov naším pacientom.
 
O BBMRI-ERIC: predstavuje medzinárodnú infraštruktúru biobánk v paneurópskom konzorciu – BBMRI (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure). Biobankové zariadenia predstavujú sofistikovaný, vysokoorganizovaný systém programového a dlhodobého uskladnenia biologického materiál s relevantnými sprievodnými informáciami., ktoré sú nevyhnutným nástrojom pre biomedicínsky výskum (najmä rozvoj personalizovanej medicíny), pričom v budúcnosti budú požiadavkou medicínskej praxe.
 
Konferenciu Slovak InternationaL Clinical Trials Day 2019 otvoril štátny tajomník MZ SR Stanislav ŠpánikKonferenciu Slovak InternationaL Clinical Trials Day 2019 otvoril štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik