Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje elektronickú kalkulačku na výpočet cien liekov a dietetickych potravin s degresívnou obchodnou priážkou v eurách a postup inštalácie funckie na výpočet cien s degresívnou obchodnou prirážkou v eurách platnou od 1.1.2009.

Táto funckia po inštalácii do programu excel uľahčuje prepočet cien liekov a dietetických potravín.

Funkcie - Degresívna marža (€)

(XLA, 86 kB)
Dietetické potraviny - kalkulačka (€)

(XLS, 39 kB)
Lieky - kalkulačka (€)

(XLS, 62 kB)
Model Degresívnej obchodnej prirážky

(DOC, 67 kB)
Postup inštalácie

(PDF, 301 kB)