​O presídlenie Európskej liekovej agentúry z Londýna malo záujem  16 členských krajín Európskej únie. Medzi nimi aj Bratislava ktorá predložila podľa hodnotenia Európskej komisie jednu z najlepších ponúk. Tím ministerstva zdravotníctva na čele s ministrom Tomášom Druckerom v spolupráci s kolegami z ministerstva zahraničných vecí a z ďalších rezortov veľmi intenzivne pracoval na kandidatúre Bratislavy, ktora podľa hodnotenia Európskej komisie spĺňala všetky požadované kritériá a požiadavky, čo bola výborná vizitka práce celého prípravného tímu.  
„Bratislava skončila v hlasovaní štvrtá a teda sme nepostúpili iba tesne a to, samozrejme, zamrzí. Chcem sa veľmi úprimne poďakovať krajinám V4 a ostatným členským štátom, ktoré nás podporili. Som sklamaný, že do druhého kola nepostúpili najlepšie ponuky a rovnako ani jedna krajina z nových členských štátov. Slovensko od samého začiatku zastávalo názor, že má byť zohľadnené geografické kritérium tak, ako ho požadovali samotné členské krajiny v kritériách. Nakoľko v druhom a treťom kole nebola žiadna krajina, ktorá by zohľadňovala geografické kritérium, preto Slovensko nepodporilo žiadnu z postupujúcich krajín,“zhodnotil po hlasovaní v Bruseli minister zdravotníctva Tomáš Drucker.