Farmaceutické spoločnosti majú v zmysle zákona o lieku (č.362/2011) povinnosť nahlasovať na Ministerstvo zdravotníctva SR  výdavky na propagáciu a marketing. Z aktuálnych údajov  vyplýva, že výdavky na marketing, propagáciu a nepeňažné plnenia  za rok 2013 priznalo 188  farmaceutických spoločností  a ďalších  136  nahlásilo  nulové výdavky.
Farmaceutické spoločnosti  dali  v predchádzajúcom roku viac ako 41 miliónov eur  na marketing, propagáciu či nepeňažné plnenia.
Ministerstvo zdravotníctva  predpokladá, že povinnosť nahlásiť do 31. januára 2014 výdavky z predchádzajúceho roka si nesplnil približne rovnaký počet subjektov ako uplynulý rok.  Vzhľadom na to, že ide o zákonnú povinnosť, MZ SR začne správne konanie voči spoločnostiam, ktoré tak neurobili. Za porušenie ustanovení zákona môžu dostať  pokutu vo výške od 500 eur do 25- tis. eur.