Farmaceutickým spoločnostiam vyplýva z novely zákona o lieku účinnej od 2. januára 2013 niekoľko povinností. Okrem iného mali v zmysle platnej legislatívy do konca februára tohto roku oznámiť aj predmet svojej činnosti, ktorú vykonávajú ako farmaceutické spoločnosti. Svoju povinnosť si v riadnom termíne splnilo 129 farmaceutických spoločností, jedna s oznámením svojej činnosti meškala. Voči tejto spoločnosti ministerstvo zdravotníctva začne správne konanie.
Okrem nahlasovania predmetu činnosti ako farmaceutická spoločnosť, mali dané firmy nahlasovať aj počet zdravotníckych stretnutí. Z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva vyplýva, že v priebehu mesiaca január absolvovalo 1 450 lekárskych zástupcov 111 930 zdravotníckych stretnutí. Lekárski zástupcovia farmaceutických spoločností absolvovali tieto stretnutia najmä so všeobecnými lekármi, internistami, kardiológmi, lekárnikmi, neurológmi či psychiatrami. MZ SR bude aj naďalej veľmi starostlivo sledovať vývoj počtu zdravotníckych stretnutí rovnako ako zastúpenie jednotlivých špecializácií zdravotníckych pracovníkov na týchto stretnutiach.