​Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je jednou z trinástich univerzitných a fakultných nemocníc na Slovensku, ktorým boli pridelené  kapitálové výdavky na obnovu a modernizáciu. FNsP Nové Zámky získala  financie vo výške 979-tis.eur na nákup nemocničných lôžok, rekonštrukciu jednotky intenzívnej starostlivosti, ako aj centrálneho príjmu.
„Sme radi, že vďaka rekonštrukcii centrálneho príjmu a jednotky intenzívnej starostlivosti, ako aj zakúpeniu 270-tich nemocničných lôžok sme mohli zmodernizovať naše priestory a tým skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť komfort pre všetkých pacientov FNsP Nové Zámky,“ konštatoval riaditeľ MUDr. Imrich Matuška.  
Celková rekonštrukcia centrálneho príjmu sa začala v druhom januárovom týždni a  zahŕňa výmenu elektroinštalácie, sanitárnych zariadení, inštaláciu nových rozvodov medicinálnych plynov do ambulancií, úpravu vzduchotechniky aj kúrenia, obnovu  podlahy, obkladov a dlažby, inštalovanie troch nových automatických dverí, vymaľovanie priestorov, ako aj nový  svetelný nápis nad vstupom do centrálneho príjmu. Nasledovala dodávka  zdravotníckych prístrojov a  centrálny príjem dňa 22. februára 2016 začal plnú prevádzku, vrátane toho, že pre prípadných infekčných pacientov bola zriadená izolačka. 
„Sme opäť svedkami prospešného využitia kapitálových prostriedkov, aj táto fakultná nemocnica ich premení na výrazný benefit najmä pre pacientov. A práve to bol náš ťažiskový zámer, s ktorým sme do tejto pomoci zdravotníckym zariadeniam išli,“ doplnil minister zdravotníctva Viliam Čislák, ktorý si prezrel zrekonštruované priestory nemocnice. 
Po tejto rekonštrukcii priestory na centrálnom príjme vo FNsP Nové Zámky vyhovujú najvyšším hygienickým, estetickým a technickým požiadavkám. Napriek sťaženým podmienkam počas rekonštrukcie, kedy centrálny príjem fungoval v náhradných priestoroch, sa  nevyskytli žiadne problémy a zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v plnom rozsahu.
Pokiaľ ide o rekonštrukciu jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgie, v súčasnosti sa realizuje podľa harmonogramu, je ukončené aj verejné obstarávanie na 270 postelí a nočných stolíkov s predpokladaným termínom dodania začiatkom apríla.
Minister Viliam Čislák  v priestoroch zrekonštruovaného centrálneho príjmu vo FNsP Nové Zámky Minister Viliam Čislák a riaditeľ FNsP Nové Zámky Imrich Matuška pri prehliadke zrekonštruovaných priestorov nemocnice