Rakovina krčka maternice je jediná rakovina, proti ktorej sa dá očkovať, a  vieme jej úspešne predchádzať. Slovenská republika sa od 1. mája 2022 zaradila k ostatným vyspelým krajinám, v ktorých dievčatá a chlapci medzi 12. - 13. rokom života môžu byť zaočkovaní najmodernejšou nanovalentnou vakcínou  Gardasil 9 proti vírusu HPV, a to bezplatne. MZ SR pevne verí, že týmto krokom sa zaočkovanosť tejto vekovej kategórie rapídne zvýši.

Vakcína obsahuje až 9 genotypov HPV vírusu, to znamená, že je veľmi účinná. Obidve dávky pre túto vekovú kategóriu budú preplácané zdravotnými poisťovňami. Cena jednej dávky vakcíny  je 126 eur. Na dnešnej tlačovej konferencii za  účasti zástupcov rezortu zdravotníctva, pacientskych organizácií aliancie NIE RAKOVINE a Ligy proti rakovine, Asociácie zdravotných poisťovní,  uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský bezplatnú vakcínu „do života“: „Musím sa poďakovať pacientskym organizáciám za ich vytrvalosť v tejto téme a rovnako tak zdravotným poisťovniam, s ktorými sme doviedli rokovania do úspešného konca. Skúsenosti z iných krajín – Austrálie, Británie či Švédska – ukázali, že za 10 až 15 rokov od zavedenia očkovania mladých dievčat a chlapcov výrazne klesol výskyt rakoviny krčka maternice, tie percentá poklesu sa pohybujú od 87% – 97%. To sú neprehliadnuteľné čísla.“
 

Prvá dávka očkovacej látky musí byť podaná medzi dňom 12. narodenín a dňom, ktorý predchádza 13. narodeninám, druhá dávka o pol roka.

Elena Prokopová, pediatrička: „Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlapcov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zareagovať na podanie vakcíny najvyššou tvorbou protilátok. Takýmto obdobím je 9. - 15. rok života. Úhrada vakcíny v 13. roku života súvisí s tým, že v tomto roku deti absolvujú preventívnu prehliadku u primárneho pediatra,  a je možné podať vakcínu proti HPV v rámci preventívnej prehliadky.“
 
Profesor Miloš Jeseňák, imunológ, pediater: „Je potrebné zdôrazniť, že táto vakcína má účinnosť proti rakovine krčka maternice takmer 100%.  Dokonca má účinnosť aj pri rakovine laryngu, rakovine jazyka a ďalších, čo je z pohľadu ochrany mladých ľudí a ich následného budúceho zdravia ďalší bonus. Očkovanie detí, ktoré dovŕšili 12.ty rok svojho života, maximálne odporúčam.“
 

Jana Pifflová Španková, aliancia NIE RAKOVINE„Tešíme sa a blahoželáme k tomuto prevratnému rozhodnutiu, ktoré sa podarilo vďaka dobrej spolupráci pacientskych organizácií s MZ SR a nášmu tlaku. Konečne je tu účinnejšia 9 valentná vakcína bezplatne dostupná nielen pre 12 ročné dievčatá, ale aj pre chlapcov. Urobíme všetko pre to, aby sa to primeranou formou dozvedeli rodičia aj mládež. Dnešný deň považujeme za obrovský prelomový krok v onkologickej prevencii pre všetkých ľudí v našej  krajine.“

Liga proti rakovine bola rovnako aktívna pri tom, keď sa na Slovensku osveta o víruse HPV spúšťala. Eva Kováčová,  Liga proti rakovine:  „Veríme, že i vďaka našej kontinuálnej informovanosti o účinnej prevencii pred HPV vírusom, ktorej súčasťou  sa stáva aktuálne  dostupnejšia bezplatná viac valentná vakcína, bude Slovensko patriť ku krajinám s klesajúcim počtom  novodiagnostikovaných prípadov predovšetkým rakoviny krčka maternice či iných typov rakovín. Budeme  radi  súčasťou komunikácie v budúcnosti  s vierou, že sa bezplatné očkovanie pred vírusom HPV nebude musieť obmedziť na jednu vekovú skupinu, ale bude dostupné pre široký okruh populácie.“

Rezort zdravotníctva spolu s odborníkmi odporúča očkovanie proti HPV vírusu aj v staršom veku, pretože očkovanie prináša aj výrazné  ekonomické benefity. Róbert Babeľa, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva: „Vakcinácia detí proti vírusu HPV je investíciou do ich budúcnosti, ktorá spoločnosti prinesie výrazný a komplexný ekonomický benefit, vysoko nad rámec nákladov na vakcínu. Som rád, že sa podarila skvelá vec.“
 
Michal Štofko, Aliancia zdravotných poisťovní: „V minulom roku absolvovalo očkovanie proti HPV vírusu viac ako 10 tisíc poistencov zdravotných poisťovní, pričom záujem o túto formu prevencie z roka na rok stúpa. Od 1. mája 2022 budú zdravotné poisťovne uhrádzať vakcínu proti HPV vírusu v plnej sume všetkým deťom vo veku 12 rokov. Staršie dievčatá a chlapci, a to vo veku od 13 do 16, resp. 18 rokov môžu využiť benefit jednotlivých zdravotných poisťovní, ktorý je poskytovaný vo forme finančného príspevku.”
 

Naďalej budú prebiehať rokovania so zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej prístupnosti k očkovaniu aj v iných vekových kategóriách, ako aj o ďalších možnostiach efektívneho zisťovania HPV vírusu u našej populácie. 

Informácie o prevencii a skríningoch onkologických ochorení, ale aj o  očkovaní  proti vírusom HPV sa verejnosť bude dozvedať na aktuálnych podujatiach pacientskych organizácií: POVEDZ NIE RAKOVINE či BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2022.

2022-HPV-TK-1.jpgTlačová konferencia na MZ SR k spusteniu bezplatného očkovania vakcínou proti vírusu HPV pre deti medzi 12. a 13. rokom života