Projekt s názvom Zlepšenie koordinácie a skríningu rakoviny v Lotyšsku a na Slovensku ICCCS odštartovali zástupcovia IARC osobne počas trojdňového pracovného stretnutia, ktoré im pomohlo získať relevantné a komplexné informácie o stave onkologických ochorení v SR, o ich liečbe, prevencii, teda najmä skríningoch, o spolupráci štátu s pacientskymi organizáciami aj o informovaní širokej verejnosti o témach, ktoré s touto témou súvisia.  Hostia  diskutovali so zástupcami ministerstva zdravotníctva s účasťou štátnych  tajomníkov, vedúcich zamestnancov z  odboru verejného zdravia, skríningu a prevencie MZ SR, NCZI, pacientskych organizácií, NOI a ďalších kľúčových zainteresovaných strán, a to najmä o skríningu a prevencii onkologických ochorení.  Tím z IARC navštívil počas utorka a štvrtka okrem  rezortu  zdravotníctva Národný onkologický ústav, Onkologický ústav svätej Alžbety a Národné centrum zdravotníckych informácii. Návšteva pomohla odborníkom oboznámiť sa bližšie s existujúcou zdravotníckou infraštruktúrou na Slovensku a prediskutovať možnosti  pre zlepšenie skríningových programov rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a kolorektálneho karcinómu.
 
Dr. Andre Carvalho, koordinátor projektu ICCCS: „Získané informácie z našej osobnej  návštevy sú veľmi dôležité aj preto, lebo vďaka nim môžeme nastaviť slovenský projekt „na mieru“ tým problémom, ktorým SR v tejto oblasti čelí. Chceme, aby účinné programy skríningov  boli vďaka projektu využívané v širšej miere než doposiaľ a rovnako tak budeme Slovensku pomáhať s nastavením procesov pre plánovanie a implementáciu programov na prevenciu rakoviny.“
 
Projekt agentúry IARC teda  pomôže na Slovensku reformovať infraštruktúru a služby zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na zlepšenie informačného systému používaného na identifikáciu a pozývanie obyvateľstva oprávneného na skríning, čím sa vytvorí rámec pre pravidelný zber údajov na monitorovanie onkologických skríningových  programov. Projekt poskytne aj stratégiu pre komunikačnú podporu na zvýšenie informovanosti o význame skríningu ako prevencie rakoviny.
 
Pri ministerstve zdravotníctva je zriadená aj pracovná skupina pre komunikáciu skríningov, v ktorej majú okrem rezortu zastúpenie pacientske organizácie, zdravotné poisťovne, ako aj  Národný onkologický inštitút a ktorá koordinuje zásadné výstupy o prevencii rakoviny. Jej cieľom je vytvorenie spoločnej a jednotnej obsahovej a vizuálnej podoby tejto komunikácie tak, aby bola pre občanov jednoduchá, jednoznačná a prijateľná.
 
Rezort zdravotníctva tento projekt víta.  Nielen zníženie úmrtnosti na onkologické ochorenia, ale aj reálne zvýšenie prístupu ľudí ku kvalitnému skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu vďaka koordinovanej komunikácii navonok,  vnímame ako veľkú výzvu a priblíženie sa zdravotnej starostlivosti vo vyspelých  krajinách EÚ. Sme radi, že sme sa osobne mohli stretnúť, diskutovať a spoločne s našimi hosťami z agentúry IARC tento proces nastaviť,“  skonštatoval štátny tajomník ministerstva Róbert Babeľa.
 
Návšteva IARC na NOÚ v Bratislave, spoločne so zástupcami NOINávšteva IARC na NOÚ v Bratislave, spoločne so zástupcami NOINávšteva IARC na NOÚ v Bratislave, spoločne so zástupcami NOI