Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) dostatočne posilnilo kapacity call centra na zvládanie otázok a požiadaviek od občanov - NCZI: 02/32 35 30 30 a od augusta nahradí Koronavírus Call centrum Ministerstva zdravotníctva SR. Telefónne čísla 0800 174 174 ( +421 222 200 910, +421 267 200 020 zo zahraničia)  tak nebudú funkčné a na otázky budú odpovedať operátori NCZI.
 
Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na vysokú vyťaženosť informačných liniek o koronavíruse vznikom vlastného call centra. COVID infolinka bola spustená koncom októbra 2020 a jej vznik podporilo viacero súkromných spoločností. Volajúci najčastejšie potrebovali pomôcť so zmenou termínu na PCR test, očkovanie a vydávaním potvrdení. Národné centrum zdravotníckych informácií však už dostatočne kapacitne posilnilo Call centrum NCZI. Posledným dňom fungovania infolinky ministerstva je 31. júl 2022. Po tomto dátume budú čísla 0800 174 174 ( +421 222 200 910, +421 267 200 020 zo zahraničia) nefunkčné. S otázkami je možné kontaktovať Call centrum NCZI: 02/32 35 30 30.
 
Psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu a bezpečný priestor na rozhovory o neistote, obavách či psychických problémoch poskytuje Národná linka na podporu duševného zdravia (0800 193 193). Pri ohrození života a zdravia je potrebné kontaktovať záchrannú zdravotnú službu na telefónnom čísle 155. Zdravotné komplikácie, ktoré nie sú akútne, je potrebné konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Telefonické a mailové kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva sú zverejnené na stránke ÚVZ SR (https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5272:kontaktne-udaje-na-regionalne-urady-verejneho-zdravotnictva-pre-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153.
 
Rezort zdravotníctva odporúča využívať na komunikáciu aj písomnú – mailovú formu. Národné centrum zdravotníckych informácii má na webovej stránke zverejnený kontaktný formulár (https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/kontaktny-formular). Pri otázkach týkajúcich sa platných opatrení možno kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR na mailovej adrese koronapodnety@uvzsr.sk.
 
Call centrum NCZI:
Kontakt: 02/32 35 30 30
Doba prevádzky: denne od 8.00 h do 18.00 h, počas víkendov a sviatkov od 8.00 h do 16.00 h.
Spoplatnenie: v zmysle príslušných ustanovení cenníka služieb telekomunikačného operátora (ako bežný hovor)
Kontaktný formulár: https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/kontaktny-formular
Samooblužný“ portál registrovaného žiadateľa: https://covidforms.nczisk.sk/patient_portal/covid-19-validate-patient_IDSK.php (dajú sa upraviť kontaktné údaje, vygenerovať certifikát, objednať sa na testovanie alebo na očkovanie bez potreby kontaktovať call centrum).