Problematikou spoplatnenia parkovísk pred Univerzitnou nemocnicou v Bratislave sa ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v spolupráci s riaditeľom UNB Miroslavom Bdžochom zaoberala ihneď po nástupe do funkcie. Táto téma bola pre MZ SR jednou z prioritných, pričom vedenie nemocnice vykonalo všetky dostupné právne úkony, aby bolo možné od zmluvy odstúpiť. Ak preto v súčasnosti niekto tvrdí, že rezort pod vedením Zuzany Zvolenskej doteraz v danej veci nekonal, klame.
Exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik dnes síce tvrdí, že zodpovednosť za spoplatnenie parkovísk pred nemocnicami v Petržalke a Ružinove nenesie on, je však zaujímavé, že práve
ministerstvo dalo  súhlas na začatie verejného obstarávania na zabezpečenie parkovísk v blízkosti nemocníc a to 6. decembra 2011. Teda v čase, keď začali platiť výpovede viac ako 1 200 lekárov a v slovenskom zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav. Keď Slovensko riešilo štrajk  lekárov, minister so svojím riaditeľom riešili zmluvu na  parkoviská.
V snahe zbaviť zodpovednosti za súhlas s podpisom tejto zmluvy, vyhlásil minister Uhliarik tri dni po predčasných voľbách finančnú kontrolu ministerstva zdravotníctva v Univerzitnej nemocnici Bratislava.
Ministerská kontrola konštatovala iba  procesné chyby, ktoré nie sú dôvodom na neplatnosť zmluvy.
Rovnaký názor má aj Úrad pre verejné obstarávanie a okresná prokuratúra, ktoré skúmali platnosť zmluvy na základe požiadavky nemocnice. Obe oslovené inštitúcie sa zhodli, že zmluva je platná.
Bývalý minister  teraz tvrdí, že so zmluvou nesúhlasil, hoci v marci minulého roka, rovnako ako vtedajšie vedenie nemocnice, potvrdil, že: „Ministerstvo zdravotníctva s týmto riešením súhlasilo.“
Súčasné vedenie MZ SR spolu s UNB využili všetky dostupné právne cesty, ako zmluvu ukončiť.  Celkovo vykonali takmer 50 právnych krokov. Zo záverov Úradu pre verejné obstarávanie a zo šetrenia okresnej prokuratúry vyplýva, že zmluva je platná. Ak by nemocnica zmluvu vypovedala  bez relevantného právneho dôvodu alebo ju neplnila, vystavila by sa hrozbe platenia škody a straty zisku, ktoré by vysoko  prevýšili milión eur. To by zadlženú nemocnicu, ktorá má značné existenčné problémy, paralyzovalo a vážne ohrozilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti.