Kontrakt medzi MZ SR a OSZZS rok 2020 Kontrakt-MZSR-OSZZS-2020.pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2020 Kontrakt-OSZZS-2020-dodatok-1.pdf

CRZ: https://www.crz.gov.sk//index.php?ID=4449076&l=sk