​Na pôde rezortu zdravotníctva sa dnes stretli hlavný hygienik SR Ján Mikas, zástupcovia Odboru medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ MZ SR a chargé d`affaires veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky Wang Ji. Informovali sa o opatreniach, ktoré prijala Čínska ľudová republika v súvislosti so zamedzením šírenia nového typu koronavírusu.
 
Obidve strany sa dohodli na vzájomnej výmene informácií ohľadom koronavírusu, o občanoch Slovenska nachádzajúcich sa v Číne, či o občanoch Číny, ktorí sa tam momentálne nachádzajú a majú prechodný pobyt v našej krajine, podnikajú tu či študujú. Čínska strana nás ubezpečila, že takýto občania sú v 14-dennej karanténe a pokiaľ sa u nich neprejavia žiadne príznaky spomínaného vírusu, môžu opustiť krajinu.
 
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky tiež bude obratom informovať naše ministerstvo o akomkoľvek občanovi Slovenska, u ktorého sa prejavia príznaky koronavírusu.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas a zástupcovia MZ SR rokovali s čínskym chargé d`affaires Wang JiHlavný hygienik SR Ján Mikas a zástupcovia MZ SR rokovali s čínskym chargé d`affaires Wang Ji