Nakoľko dopyt zo strany verejnosti o praktické informácie k novému koronavírusu je veľký, rezort zdravotníctva k tomu pristupuje zodpovedne, a preto s cieľom posilniť efektívnosť riešenia dopytov ľudí bola zriadená ešte jedna telefonická linka, kde sú odborníci k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni:  0918 659 580

 
K aktuálne platným kontaktom tak pribudla ďalšia telefonická linka pod taktovkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Pracovníci odboru epidemiológie RÚVZ BB podajú volajúcim všetky potrebné informácie.

Občania, ktorí budú potrebovať konkrétne informácie ako postupovať pri podozrení na ochorenie spôsobené novým koronavírusom, tak môžu kedykoľvek volať na tieto telefónne linky:

0918 659 580

0917 222 682

alebo využiť mailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk