​Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) platí od 12. marca 2020 mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda. Ústredný krízový štáb SR zároveň prijal viaceré prísne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia, ako napríklad zatvorenie škôl, voľnočasových centier, letísk, zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy a ďalšie.
 
Povinná 14-dňová karanténa platí od 13.3.2020 od 7. hodiny až do odvolania pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia z ktoréhokoľvek štátu. Za nedodržanie karantény hrozí pokuta do výška 1 659 eur. 
 
Na veľkých hraničných priechodoch sa zavádzajú kontroly.  Na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu trvalým či prechodným pobytom alebo platným cestovným dokladom SR. Malé hraničné priechody sa zatvoria.
 
Všetky školy a školské zariadenia budú zatvorené od 16. do 27. marca 2020. V platnosti  zostáva aj zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Posúvajú sa aj termíny maturitných skúšok, ako aj talentové skúšky na stredné školy a odporúča sa aj posun prijímačiek na vysoké školy.
 
Zastavená je medzinárodná vlaková a autobusová doprava. Medzinárodné vlaky a autobusy nesmú od 13. marca 2020 od 7. hodiny premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko. Zároveň vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. Pokračuje dezinfekcia železničných vozňov a staníc.
 
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.
 
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 pristavovať, môžu našim územím len preplávať bez zastavenia. 
 
Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko boli zastavené. Letky ministerstva vnútra a ministerstva obrany fungujú v núdzovom režime, aby mohli našich občanov v prípade potreby dopraviť domov.
 
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.
  
Od 13. marca 2020 sa zatvorili lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky,   diskotéky, detské kútiky, fitness centrá, kúpele. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára. Zatvárajú sa aj bary, bistrá, cukrárne, kaviarne, s výnimkou reštaurácií a stánkov rýchleho občerstvenia (Tieto môžu byť otvorené v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod). Zatvorené sú aj kultúrne zariadenia – divadlá, kiná, múzeá. Pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur. Naďalej platí  zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
 
Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch. 
 
Počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) bude v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené budú aj novinové stánky. V pondelok 16. marca krízový štáb vyhodnotí situáciu a rozhodne ako ďalej.
 
Zavádza sa aj obmedzenie otváracích hodín v klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne. Zároveň obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavuje emailom alebo telefonicky. Zaviedla sa špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne.