​Kde môžu aj  slovenskí vedci získať prostriedky na výskumné a vývojové projekty, ak sa chcú zapojiť do celosvetového boja proti koronavírusovej infekcii a s tým spojeným zdravotným, ekonomickým a sociálnym dopadom.
 
1. IMI výzva
 
Innovative Medicine Initiative (IMI) vyhlásila zrýchlenú výzvu 03.03.2020 v hodnote 45 mil. EUR, ktorá má podporiť projekty na vývoj COVID-19 diagnostiky a liekov. Na podanie projektu je potrebné vytvoriť či zapojiť sa do konzorcií. Deadline je 31.03.2020. Pre tých, ktorí sa o výzvu zaujímajú, je dobré si pozrieť, čo sa rozprávalo na špeciálnom webinári o výzve.  Sú tu prezentácie, webinár ako aj zoznam účastníkov, kde by sa dali nájsť potenciálni partneri do konzorcia. Slovenskí výskumníci sa môžu kontaktovať s týmito účastníkmi a prediskutovať prípadný vstup do konzorcia. Je to jedinečná možnosť ad hoc vstúpiť do inak vcelku uzavretého klubu, ak ponúknete zaujímavú expertízu. Pomoc Slovákom môže poskytnúť pani Iveta Hermanovská z CVTI SR ako Národný kontaktný bod pre IMI.
 
2. The European Virus Archive - GLOBAL (EVAg)
 
Európsky vírusový archív zaregistroval viac než 200 požiadaviek z 55 krajín na prístup k informáciám umožňujúcim vývoj diagnostiky.
 
3. Projekt PREPARE je tak ako EVAg už existujúci projekt, sieť, ktorá zvyšuje pripravenosť nemocníc na podobné prepuknutia infekčných chorôb
 
4. Veľmi zaujímavá je sieť GLOPID-R (GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE PREPAREDNESS), ktorá reagovala rýchlo na koronavírusovú epidémiu, úzko spolupracuje s WHO a definuje výskumné priority boja proti koronavírusu. Na ich stránke môžete nájsť rôzne zdroje na financovanie výskumu boja proti koronavírusu, je tu aj prehľad toho, čo ponúkajú jednotlivé európske štáty, najčastejšie pre národné výskumné tímy. Veľmi zaujímavým počinom tejto siete je vytvorenie tzn. Globálnej výskumnej cestovnej mapy, ktorá definuje medzery v poznaní koronavírusovej infekcie, definuje výskumné priority a veľmi podrobne uvádza, čo by sa malo kedy dosiahnuť.
 
Pre tých, ktorých to zaujíma, Európska komisia vytvorila „The coronavirus response team“ a na jeho stránke sa môžete dostať k mnohým relevantným informáciám.
 
Jednou z možností podpory COVID-19 výskumu mimo EU je aj spojené úsilie nadácie Bill & Melinda Gates Foundation spolu s Wellcome and Mastercard, ktorí dávajú 125 mil USD na The Covid-19 Therapeutics Accelerator.
 
Veríme, že poskytnuté informácie napomôžu tomu, aby sa slovenskí výskumníci zapojili do výskumných aktivít, ktoré by pomohli ľudstvu bojovať s COVID-19 a prípadne aj inými infekčnými ochoreniami. Veď tu máme excelentných vedcov, okrem iných aj takých, ktorí vyvíjajú antimikrobiálny materiál, odborníkov na vírusové ochorenia, sekvenovanie, či sieť Slovacrin, ktorá môže podporiť akademické klinické skúšania napríklad nových liekov proti koronavírusu a jeho účinkom.
 
V záujme lepšej informovanosti sa obraciame na každého, kto má ďalšie informácie o výskumných grantoch, ktoré by mohli využiť aj slovenskí výskumníci, aby nám tieto informácie poskytol priamo na info@biohub.sk či ivv@health.gov.sk, radi ich posunieme ďalej vedeckej obci.