Na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený výskyt COVID-19 (koronavírus). Všetkých 306 doteraz preverených vzoriek bolo negatívnych.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR situáciu monitorujú a operatívne pristupujú k potrebným riešeniam. Nemocnice boli informované prostredníctvom usmernenia od hlavného hygienika SR, rovnako boli informovaní aj lekári v ambulanciách prostredníctvom usmernenia hlavného hygienika. Úrad verejného zdravotníctva zároveň distribuoval letáky s konkrétnymi informáciami pre zdravotníckych pracovníkov.
 
Situáciu aktívne riešime a v prípade dopytu po ochranných prostriedkoch bezodkladne pristupujeme aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami k potrebným krokom. Rovnako Správa štátnych hmotných rezerv aktívne pristupuje k tejto problematike  a v nadväznosti na to budú potrebné prostriedky distribuované na potrebné miesta.
 
Aktuálna situácia na Slovensku si nevyžaduje plošný zákaz hlavného hygienika na organizovanie hromadných podujatí. V prípade, že sa situácia zmení, sme pripravení operatívne reagovať. Odporúčame však ľuďom, aby hromadné podujatia aktívne nevyhľadávali.