​​Poznáme výsledky vzoriek dvoch ľudí hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici v Martine, ktoré boli v súvislosti s podozrením na nový koronavírus na laboratórnej diagnostike. Nový koronavírus nebol na Slovensku potvrdený. Dnes to potvrdil Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva. „Máme dobrú správu. Pacienti, ktorí sú v Univerzitnej nemocnici v Martine, majú negatívne výsledky testov na nový koronavírus.“

 

V súvislosti s novým koronavírusom bolo doteraz zo Slovenska zaslaných na laboratórnu diagnostiku vzorky od 13 osôb, ktoré mali cestovateľskú anamnézu a klinické symptómy. Všetky boli negatívne.
 

Aktuálne sú letecky spolu s ďalšími cestujúcimi transportovaní z Číny dvaja občania Slovenskej republiky. V noci z nedele na pondelok priletia na letisko v Prahe.  „Všetko je zabezpečené, dvaja slovenskí občania budú prevezení do Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde budú z preventívnych dôvodov 14 dní v karanténe,“ povedal Peter Pellegrini.
Plne súčinný v otázke prevoze občanov je Úrad verejného zdravotníctva. Hlavný hygienik SR Ján Mikas bude dohliadať na situáciu priamo na mieste. „Dvaja cestujúci budú prevezení špeciálne pripravenou sanitkou z letiska v Prahe do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá je na ich príchod pripravená. Všetky zložky v rámci rezortu sú 24 hodín denne sedem dní v týždni pripravené reagovať na aktuálnu situáciu a okamžite reagujú,“ vysvetlil Ján Mikas.

 
Odobraté vzorky aj týchto dvoch občanov pôjdu na laboratórnu diagnostiku. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín. 


Na doplnenie:
preventívne opatrenia: 
• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
• ak ste chorý, liečte sa doma,
• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.


Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.
Zriadené sú aj kontakty pre verejnosť. Ľudia môžu ohľadom nového koronavírusu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk,

ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.