​Od nového roku 2020 došlo k zmene  právnych noriem, ktoré upravujú oblasť lekárenskej pohotovostnej služby. Ako pohotovostné lekárne fungujú po novom?
 
Slovenská lekárnická komora sa dohodne s lekárňami na pohotovostných službách podľa potrieb daného regiónu. Je na dohode Slovenskej lekárnickej komory, samosprávneho kraja a lekárne do akej hodiny a na akom mieste bude lekáreň otvorená. Ak by k dohode nedošlo, do procesu vstupujú vyššie územné celky a lekárňam nariadia pohotovostné služby tak, aby sa reflektovali potreby občanov.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča, aby si pacienti v prípade potreby skontrolovali otváracie hodiny konkrétnej lekárne. Všetky potrebné informácie k pohotovostným lekárenským službám nájdu  na webovej stránke konkrétneho samosprávneho kraja.
 

Stránky vyšších územných celkov s informáciami o lekárenských pohotovostných službách:

https://bratislavskykraj.sk/pohotovostne-lekarne/

https://www.trnava-vuc.sk/sk/lekarenska-pohotovost/

https://www.tsk.sk/zdr…/lekarenska-pohotovostna-sluzba.html

http://www.zilinskazupa.sk/…/lekarne-zilinskom-kraji-pohot…/

https://web.vucke.sk/…/zdravotnic…/lekarenska-starostlivost/

https://www.po-kraj.sk/…/zdrav…/pohotovostne-sluzby-lekarne/

https://www.vucbb.sk/…/Pohotovostn%C3%A9slu%C5%BEbyvlek%C3%

https://www.unsk.sk/…/a137-informovanie-o-pohotovostnych-sl