Ministerstvo zdravotníctva umožní pacientkam s karcinómom  vaječníkov modernú inovatívnu liečbu.  Takáto liečba bude už hradená z verejného zdravotného poistenia a lekár nebude musieť žiadať o výnimku zdravotnú poisťovňu.
 
Pozitívna správa pre pacientky s karcinómom vaječníkov. Rezort zdravotníctva zaradil do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia inovatívny liek na toto ochorenie. Od 1.7.2021 bude inovatívna liečba  cielene pôsobiaca  pri liečbe zriedkavej formy malígneho ochorenia, ktoré označujeme ako karcinóm vaječníkov, dostupnejšia. O liečbu uvedenej indikácie nebudú už lekári musieť žiadať o výnimku zdravotnej poisťovne. Liečba bude, pri splnení indikačných kritérií, štandardne hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
 
Mechanizmus liečby je založený na inhibícii enzýmu, ktorý pomáha opravovať poškodenia DNA v procese delenia zdravých aj nádorových buniek. Blokácia tohto enzýmu u nádorových buniek spôsobí, že poškodená DNA sa neopraví a tieto bunky odumrú. Táto moderná liečba sa indikuje v udržiavacej liečbe dospelých pacientiek s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov, vajcovodu alebo primárneho peritoneálneho karcinómu s preukázanou BRCA 1/2 mutáciou, ktoré dosiahli kompletnú alebo čiastočnú odpoveď na prvolíniovú chemoterapiu režimom obsahujúcim platinu.
 
Ročný výskyt tohto ochorenia sa na Slovensku odhaduje na 600 novo diagnostikovaných prípadov. Ochoreniu u nás ročne podľahne okolo 390 žien. Výskyt karcinómu vaječníkov je možný v každom veku, najviac žien je diagnostikovaných vo vekovej skupine 50 až 60 rokov. Medzi rizikové faktory karcinómu vaječníkov patria napríklad starší vek, výskyt konkrétnych génových mutácií, rodinná anamnéza ochorenia.