​Zodpovedné nakladanie s verejnými financiami, zamedzenie špekulatívnemu spôsobu zárobku na zdravotných odvodoch ľudí so zachovaním dostupnosti liečby, čo prinesie viac peňazí do tých oblastí zdravotníctva, kde pacientom najviac pomôžu. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá prinesie jasné pravidlá a zamedzí špekuláciám pri ich cenotvorbe.
 
Ako to je nastavené teraz
 
Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako priemer troch najlacnejších spomedzi európskych krajín. Niektoré farmaceutické spoločnosti v záujme zachovania vyššej ceny lieku a v súlade s vtedajšou platnou legislatívou dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí a určiť priemer troch najlacnejších v EÚ.
 
Čo sa zmení
 
Novela z dielne Ministerstva zdravotníctva SR túto možnosť odstráni. „Ak naši pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Príklad
 
Ak sa napr. liek XY v našich lekárňach predáva len ako 100-tabletové balenie a pri pravidelnom prehodnocovaní jeho ceny sme našli rovnaké balenie len v Nemecku s cenou 100 eur, preto ho aj u nás predávame bez marží za 100 eur. Po novom však môžeme nájsť najlacnejšie veľkosti napr. v Rumunsku, kde 50-tabletové balenie stojí 20 eur a v Poľsku tiež 50 tabletiek, ale za 30 eur. Ak už nikde inde ani v iných baleniach tento liek nepredávajú, tak rumunské a poľské ceny sa prepočítajú na veľkosť slovenského balenia (Rumunsko: 20x2=40 eur , Poľsko: 30x2=60 eur). Keďže potrebujeme tri najnižšie ceny, tak si vyrátame priemer za 100 eur z Nemecka + 40 eur za Rumunsko + 60 eur za Poľsko a nová cena pre Slovensko bude 66,7 eur.
 
„Chceme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu  cenotvorby,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Ak navrhované zmeny schváli vláda a parlament, upravené ceny pre niektoré lieky, ktoré budú podliehať novému referencovaniu, očakáva rezort od júna 2020.
 
Cieľom bolo zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri tzv. referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.