Ako sme nedávno informovali, na Národnú linku na podporu duševného zdravia sa môžu obrátiť aj obyvatelia Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou na naše územie. Skúsení psychológovia komunikujú aj v ukrajinskom jazyku a linka je pre vojnových utečencov naďalej k dispozícii.
 
Ministerstvo zdravotníctva umožnilo od  15. marca 2022 volania na Národnú linku na podporu duševného zdravia aj v ukrajinskom jazyku. Služby poskytované profesionálmi v oblasti duševného zdravia tak môžu využiť aj utečenci z Ukrajiny a komunikovať vo svojom rodnom jazyku.
 
Čo poskytuje linka rezortu zdravotníctva:
* psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu a bezpečný priestor pre rozhovor o  neistote, obavách či psychických problémoch  v časoch následkov pandémie Covid-19 a aktuálneho vojenského konfliktu,
* podporu zdravotníkom (dobrovoľníkom), ktorí  zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch,
* poradenstvo pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej  stresovej reakcie na  mimoriadne stresové udalosti (napr. vojnový konflikt na Ukrajine).
 
Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia - psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri  s certifikátom v  psychoterapii a krízovej intervencii.
 
Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 h do 22:00 h a cez víkendy v čase od 10:00 h do 18:00 h na čísle 0800 193 193.