Vláda SR  dňa 8. júna 2011 schválila návrh nového zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Obsahom zákona je aj časť o omamných a psychotropných látkach, kde boli zaradené dve nové látky do II. skupiny psychotropných látok - delta-9-tetrahydrocanabinolum a canabidiol, ktoré sú izolované chemické látky z konopy siatej.

V žiadnom prípade nejde o dekriminalizáciu marihuany, absolútne vylučujem, že v budúcnosti bude povolené pestovanie marihuany na liečebné účely,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

V praxi to znamená, že ak firma požiada o registráciu lieku, ktorý obsahuje tieto molekuly, ktoré prešli všetkými klinickými skúškami ako štandardný liek a majú dokázaný medicínsky efekt, môže byť tento liek u nás zaregistrovaný. Lekár môže potom liek predpísať na rovnaké špeciálne recepty s modrým pruhom ako ostatné omamné a psychotropné látky a narábanie s ním bude pod prísnou kontrolou. V Európe je zatiaľ jeden liek v podobe ústneho spreja so spomínanými výťažkami a používa sa na liečbu kŕčov pri roztrúsenej skleróze. Registrovaný je napríklad v Česku, Veľkej Británii a Španielsku.