Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik sa 23. novembra 2011 zúčastnil  na rokovaní  lekárskych odborárov s premiérkou Ivetou Radičovou. Na viac ako šesťhodinovom stretnutí  sa dospelo k dohode takmer pri všetkých požiadavkách  LOZ, otvorená však  zostáva  požiadavka na zvýšenie platov. Predstavitelia LOZ na rokovaní neprijali ponuku vlády a ministra zdravotníctva na 30 % -tné zvýšenie platov, čo predstavuje  priemerne 300 eur, pričom  ide o najvyššiu možnú mzdu, ktorá je s prihliadnutím na  finančné zdroje krajiny  reálna.  „Každé ďalšie zvýšenie by bolo nezodpovedným populizmom, lebo vláda na to skutočne nemá“, uviedol minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Platové nároky  odborov  sú však vyššie, preto budú rokovania pokračovať v piatok 25. novembra 2011. 

Pokiaľ k dohode nedôjde, prezident SR Ivan Gašparovič požiada vládu o vyhlásenie núdzového stavu. V tom prípade by lekári museli nastúpiť do práce bez ohľadu na výpoveď, inak by im hrozilo trestné stíhanie.