Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení nového urgentného príjmu v Nemocnici Košice-Šaca. Na novom pracovisku bude možné ošetriť od apríla viac ako 150 pacientov denne v 7 ambulanciách. V nepretržitej prevádzke tu bude pracovať 5 lekárov, 14 sestier, 6 záchranárov a 13 ostatného personálu.
 
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja IROP vo výške 6 889  000 € a  nemocnica investovala z vlastných zdrojov  1 834  000 €.
 
Som rád, keď vidím postupné skvalitňovanie pracovného prostredia a podmienok pre lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Nové moderné prostredie pozitívne vplýva tiež na psychiku pacientov. Uchádzať sa o peniaze z európskych fondov má význam a v kombinácii v spolufinancovaním nemocnice dnes vidíme pozitívny výsledok pre segment zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj pacientov do neho prichádzajúcich,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Nový urgentný príjem znamená zvýšenie komplexnosti, produktivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie medicínskych ukazovateľov - ako sú doba hospitalizácie a obložnosť akútnych lôžok, tiež zlepšenie medicínskych procesov od prijatia cez triedenie pacientov až po urgentné zákroky a hospitalizácie.
 
Foto_1.jpg

Foto_2.jpg