Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vyzýva všetkých lekárov, ktorých donútili dať výpoveď, aby sa obrátili priamo na riaditeľa svojej nemocnice alebo priamo na neho. Včera TV Markíza zverejnila rozhovor s lekárom, ktorý potvrdil, že ho primár oddelenia nútil dať výpoveď pod hrozbou zrušenia jeho pracovného miesta. „Dnes sa na ministerstvo obrátili ďalší lekári s rovnakou skúsenosťou. Vyzývam tých lekárov, ktorí nechcú brať svojich pacientov za rukojemníkov, aby sa nedali zastrašiť,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Minister zdravotníctva vyzval riaditeľov nemocníc, aby do konca októbra akceptovali všetky stiahnuté výpovede. Po 1. novembri 2011 riaditelia nebudú musieť akceptovať všetky žiadosti o stiahnutie výpovede a začnú hľadať na uvoľňujúce sa miesta nových lekárov, prípade zreorganizujú nemocničné oddelenia a zrušia niektoré lekárske pozície. Peniaze do nemocníc, ako hlavnú požiadavku, považuje minister zdravotníctva za legitímnu a je pripravený o nej rokovať dovtedy, kým nepríde k dohode. Zároveň minister zdravotníctva Ivan Uhliarik žiada lekárov, aby neriskovali ohrozenie života detí a pacientov.

Včera (streda 5. 10. 2011) rokoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marianom Kollárom. Ministerstvo zdravotníctva pozvalo na rokovanie aj zástupcov iných ministerstiev, pretože kroky LOZ ohrozujú životy občanov SR a požiadavky LOZ presahujú kompetencie a možnosti ministerstva zdravotníctva. Prítomní boli: štátny tajomník ministerstva financií Vladimír Tvaroška, zástupkyňa ministerstva vnútra Mária Gvozdjaková a zástupca ministerstva obrany Vladimír Lengvársky.

Ministerstvo zdravotníctva sa s predstaviteľmi LOZ zhodlo na viacerých bodoch. Obe strany sa zhodli na väčšom počte kontrol dodržiavania Zákonníka práce v nemocniciach. Obe strany súhlasili aj s požiadavkou na dofinancovanie zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že na oddlženie nemocníc príde 350 miliónov eur a nemocniciam sa odpustí pôžička 130 miliónov eur. Lieková reforma ušetrí ďalšie desiatky miliónov eur, ktoré pôjdu do systému verejného zdravotníctva a do nemocníc. Stále sa tiež rokuje o štátnom rozpočte na budúci rok. Ministerstvo zdravotníctva považuje aj požiadavku LOZ na zvýšenie platov lekárov za legitímnu. Najskôr však treba v nemocniciach urobiť poriadok a nastaviť ich efektívne fungovanie. Ministerstvo zdravotníctva začalo v nemocniciach robiť poriadok, pripravuje oddlženie a transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. LOZ navrhuje, aby nemocnice ďalej pokračovali ako príspevkové organizácie. Takto fungujúce nemocnice vytvorili dlh 420 miliónov eur a stále sa zadlžujú. Šesť akciových spoločností, ktoré má ministerstvo zdravotníctva v 100 percentnom vlastníctve hospodári vyrovnane.

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik  na rokovaní s predsedom Lekárskeho odborového združenia Mariánom Kollárom.