​Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská dôrazne odmieta obvinenia opozičnej strany SaS z obhajovania zisku farmaceutických spoločností. Šéfka rezortu zdravotníctva to považuje za hrubé osočovanie a snahu o dezinformovanie verejnosti. Pre ministerku Andreu Kalavskú  je pacient na prvom mieste a ako sa opakovane minulý týždeň niekoľkokrát vyjadrila, zarábanie farmaceutických spoločností na úkor pacienta v zdravotníctve nemá v žiadnom prípade miesto.
 
Andrea Kalavská berie pri akomkoľvek rozhodovaní do úvahy tak medicínsky, ako aj ekonomický rozmer. Opozičná SaS  podľa utorkovej tlačovej konferencie rozmýšľa inak a vystúpením pred novinármi ukázala, že pacient nie je pre ňu prvoradý a pán predseda Sulík by s pani poslankyňou Cigánikovou dopustili, aby ľudia pri niektorých liekoch na vážne diagnózy doplácali stovky eur navyše z vlastnej peňaženky.
 
Ministerka zdravotníctva opätovne zdôrazňuje, že revíziu úhrad v rozsahu, ako nebola podpísaná sedem rokov, sa rozhodla nepodpísať práve z dôvodu, že nedopustí, aby sa zvyšovali doplatky pre pacientov v lekárňach. Pacient a dostupnosť jeho liečby je pre ňu na prvom mieste a nakoľko farmaceutické spoločnosti, napriek ústretovému kroku zo strany ministerstva a zrealizovania stretnutia, kde boli vyzvané, aby pripravili nové cenové návrhy, ktoré by garantovali, že v prípade uvedenej revízie pacientom doplatky nestúpnu, tak neurobili, ministerka zdravotníctva sa rozhodla pre pacienta. Len pripomíname, že z 300 výrobcov tak spravili len dvaja, ktorí znížili cenovú ponuku o dva centy. Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že farmaceutické spoločnosti môžu cenové návrhy predkladať priebežne, bez akejkoľvek výzvy, preto stretnutie s výzvou bol zo strany rezortu ústretový krok. Rezort bol zároveň ochotný komunikovať  s materskými centrálami farmaceutických firiem, zástupcovia farma priemyslu na Slovensku však odmietli poskytnúť ministerstvu kontakty. Ako sa ministerstvo minulý týždeň opakovane vyjadrilo, ignorovanie návrhu o predložení nových cenových ponúk považuje zo strany farmaceutických spoločností za absolútne ignorovanie pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky. Pre šéfku rezortu zdravotníctva je pacient na prvom mieste a to je hlavným rozmerom pri akomkoľvek jej rozhodovaní. Ministerka zdravotníctva sa v takom prípade rozhodla pre pacienta a pre to, aby v lekárni neplatil vysoké doplatky. V prípade niektorých liekov boli vypočítane nárasty až o niekoľko stoviek eur.
 
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nepoľaví v úsilí a naďalej bude iniciovať kroky na zefektívnenie používania verejných zdrojov v zdravotníctve s cieľom, aby pacient mal ešte lepšie podmienky na liečbu ako doteraz a zároveň, aby na úkor pacienta neboli v rezorte generované neprimerané zisky. Ministerstvo zdravotníctva preto bude hľadať a realizovať ďalšie opatrenia, aby zvýšilo efektivitu pri využívaní verejných  zdrojov na lieky. Zdôrazňujeme zároveň, že efektívne využívanie zdrojov sa však v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje budú investované do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do zlepšenia podmienok v nemocniciach, ambulanciách či na inovatívnu liečbu. Cieľom efektívneho nakladania s financiami je, aby  sa v rezorte zdravotníctva na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky.
 
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská zároveň odmieta obvinenia z nedodržania zákona. Revízia úhrad sa robí v pravidelných intervaloch a vždy je na danom ministrovi zdravotníctva, ako sa rozhodne. Revízia úhrad aj teraz prebieha, ale spôsobom, aby to pacient nepocítil v peňaženke  doplatky sa nezvýšili.
 
Na doplnenie:
 
Revízia, ktorú ministerka zdravotníctva aktuálne podpísala a platná bude od 1. januára, vyzerá nasledovne: k zníženiu úhrad došlo u 118 referenčných skupín liekov na základe zníženia ceny referenčných liekov a obsiahlo to takmer všetky terapeutické skupiny. Doplatkov pacientov sa to nedotklo, práve naopak, mohli sa aj znížiť. Ak sa úhrada zdravotnej poisťovne znížila vstupom generického lieku na trh, v skupine sa môže zvýšiť doplatok originálu, ale zároveň je tak zabezpečená generická náhrada lieku v skupine s 0,- € doplatkom pacienta. Čiže pacient v peňaženke nič nepocíti.