​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa dnes zúčastnila na otvorení Celoslovenskej odbornej konferencie sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier na tému „Cesta k profesionálnemu ošetrovateľstvu.“
Ministerka zdôraznila, že rezort zdravotníctva si vysoko váži prácu sestier a pôrodných asistentiek a považuje ich za dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Keď ste v práci, vidíte pacienta, jeho potreby a ťažkosti, sú v tej chvíli najdôležitejšie. To nedokáže každý,prihovorila sa ministerka sestrám. 
Pripomenula, že ministerstvo uviedlo do praxe  mnohé  opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Do nemocníc idú financie z kapitálových výdavkov, tento rok je to 100 miliónov eur, čo nemocnice využívajú na nákup novej medicínskej techniky, modernizáciu  a napr. v nemocniciach postupne pribudne viac ako 8-tis. postelí, ktoré uľahčia prácu sestrám a zvýšia komfort pacientom.
Ministerka zdravotníctva zdôraznila, že rezort neustále  pracuje aj na adekvátnom mzdovom ohodnotení sestier. Spolu takmer 20-tim nelekárskym povolaniam, vrátane sestier, sa od začiatku tohto roka  zvýšila mzda. Zároveň sa zvýšil rozsah kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu  predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky,  zoznam je presne zadefinovaný. So zástupcami sestier takisto plánujeme rokovať o nutnosti rozširovania ďalších kompetencii.
 
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na otvorení Celoslovenskej odbornej konferencie sestier a pôrodných asistentiekCeloslovenská odbornáj konferencia sestier a pôrodných asistentiek