​Ministerstvo zdravotníctva SR od budúceho roka spúšťa skríningové programy zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Ide o ťažiskovú úlohu, ktorú  MZ SR plní v súvislosti so strategickým plánom na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj  na zlepšenie  kvality života  pacientov (Národný onkologický program). „Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta, a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. V rámci Roku prevencie tak ide o ďalšie významné aktivity pre pacienta. 

Od začiatku roka skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka
 
Pilotný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začne 1. fázou na vzorke 20-tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne. Tie svojim poistencom pošlú test na okultné krvácanie, ktorý následne so vzorkou stolice treba odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi.
 

Kolorektálny karcinóm by mohol byť iba marginálnym zdravotným problémom, pretože ho vieme včas zistiť a následne definitívne odstrániť. Zatiaľ ani jedna rozvinutá krajina na svete nedokázala presvedčiť populáciu nad 50 rokov, aby sa v dostatočnej miere zúčastňovali na skríningových vyšetreniach. Metóda adresného pozývania na skríning tohto ochorenia je najúčinnejšia, práve preto ju na Slovensku od januára zavádzame,“ hovorí primár endoskopického oddelenia  MUDr. Rudolf Hrčka, CSc. z Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB.

Na test na okultné krvácanie raz za dva roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Pri pozitívnom výsledku bude pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu). Nádorové ochorenia sú v súčasnosti druhou najčastejšou príčinou úmrtia v SR. Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (WHO), je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením u mužov, na druhom mieste sú pľúca a prostata. Kolorektálny karcinóm je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom u žien po rakovine prsníka. 

Skríning nádorov prsníka
 
Na budúci rok odštartujeme aj skríning nádorov prsníka, ktorý bude zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny prsníka. Cieľovou skupinou budú ženy vo veku 50 až 69 rokov. Aj na tomto programe MZ SR spolupracuje  s odbornými spoločnosťami aj zdravotnými poisťovňami, ktoré budú svojich poistencov na toto vyšetrenie pozývať.
 

„Rada by som zdôraznila známe, praxou overené a stále účinné heslo: PREVENCIA! Je mi  úprimne ľúto, ak niekto premešká taký dôležitý okamih - akým je včasné  diagnostikovanie ochorenia.  Netreba čakať  na prvé príznaky choroby, skríning je ideálna forma, má svoj veľký význam, veď počet novodiagnostikovaných pacientiek má stúpajúcu tendenciu. Pri skríningu vieme zachytiť rakovinu v skorom štádiu, preto treba prísť na vyšetrenie. Máme moderné, účinné a spoľahlivé  medicínske prístroje s minimálnou radiačnou záťažou pre organizmus, sú  prísne kontrolované, a najmä – sú tu preto, aby pomáhali,” hovorí lekárka Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave MUDr. Alena Kállayová, CSc.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie. „Stále platí, že mnoho žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne. Celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento stav výrazne zlepšiť,“ dodáva MUDr. A. Kállayová, CSc.
 
Skríning rakoviny krčka maternice
 
MZ SR v priebehu roka 2019 plánuje rozbehnúť aj skríning rakoviny krčka maternice. Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.
 
„Rakovina krčka maternice je závažným onkologickým ochorením žien hlavne v produktívnom veku okolo 45 rokov,  so všetkými nepriaznivými zdravotnými a sociálnymi následkami. Organizovaný cytologický skríning tohto ochorenia iniciovaný MZ SR a odbornými spoločnosťami ponúka cieľovej skupine žien na Slovensku možnosť predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice. Cieľom skríningu je znížiť výskyt a následne úmrtnosť na toto ochorenie,“ uviedol MUDr. Oliver Sadovský, CSc., z  Národného onkologického ústavu v Bratislave.
 
Prečo je skríning dôležitý?
 
Skríning onkologických ochorení pomáha odhaliť rakovinu u ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky choroby. Prostredníctvom skríningových testov aplikovaných na veľkú skupinu tzv. rizikovej populácie môžeme ochorenie odhaliť vo včasnom  štádiu, kedy je šanca na vyliečenie vyššia. 
 

„Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice predstavujú významnú zložku realizácie Národného onkologického programu. Z dlhodobého hľadiska môžu prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj zlepšeniu zdravia obyvateľstva,“ povedal hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Skríning sa organizuje len pre choroby, pre ktoré máme účinné testy na zachytenie ochorenia,  ktoré sa dajú uskutočniť v celej rizikovej skupine ľudí, ak poznáme účinnú liečbu a ak je toho ochorenie v populácii dostatočne rozšírené. „Zníženie incidencie a mortality na onkologické choroby, je pre MZ SR  kľúčové,“ uzavrela ministerka zdravotníctva A. Kalavská. Cieľom je v skríningu dosiahnuť minimálne 50-percentnú účasť, pričom dnes  je na úrovni len 30 percent.