Slovenská medicína v týchto dňoch stratila významnú osobnosť.   Vo veku  93 rokov umrel  vynikajúci lekár, pedagóg a exminister zdravotníctva prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská vyjadrila úprimnú sústrasť rodine pozostalého. Patril medzi lekárov – profesionálov, ktorí sa výrazne zapísali do histórie našej medicíny v oblasti chirurgie.  Ako erudovaný odborník a  pedagóg  vytvoril podmienky pre komplexný rozvoj chirurgie, vychoval množstvo odborníkov a zviditeľnil slovenskú  chirurgiu aj vo svete.  Jeho   zásluhy na rozvoji  zdravotníctva na Slovensku sú nevyčísliteľné. Po skončení štúdia nastúpil na chirurgickú kliniku v Košiciach, ktorej bol verný až do ukončenia aktívnej činnosti v roku 1990. V rokoch 1971 – 1985 pôsobil ako  druhý minister od vzniku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas jeho pôsobenia v kresle ministra boli uvedené do prevádzky mnohé zdravotnícke komplexy, farmaceutické firmy, kúpeľné a rehabilitačné zariadenia.

Jeho vedecká a odborná činnosť bola ocenená  mnohými vyznamenaniami. Za príkladnú, obetavú odbornú činnosť mu prezident Slovenskej republiky udelil Pribinov kríž II. stupňa. 

Slovenské zdravotníctvo stráca v prof. MUDr. Emilovi Matejíčekovi, DrSc., skúseného lekára, pedagóga a vynikajúceho profesionála, ktorý zanechal nezabudnuteľnú stopu v oblasti chirurgie  i verejno-zdravotníckej činnosti.

Česť jeho  pamiatke!