Ministerstvo zdravotníctva odmieta dnešné tvrdenia SNS, že prelomová reforma zdravotníctva Stratifikácia alebo Zdravá zmena prinesie rušenie nemocníc. V tomto prípade ide o hrubé nepochopenie materiálu. Ministerstvo zdravotníctva je otvorené konštruktívnemu dialógu a v prípade záujmu je ochotné materiál zástupcom strany SNS opätovne vysvetliť. Zatiaľ čo strana SNS dáva návrhy riešení, ministerstvo zdravotníctva už zrealizovalo množstvo konkrétnych krokov, ktoré posúvajú zdravotníctvo vpred. Historicky najvyššie investície do nemocníc, nové inovatívne lieky pre pacientov, ktoré vstúpili od roku 2018 do systému, pričom stále si držíme cenotvorbu na úrovni troch najnižších cien v rámci celej EÚ, obnova tretiny postelí pre pacientov v nemocniciach po mnohých rokoch či lepšie podmienky na prácu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov a omnoho viac. Ministerstvo pracuje na konkrétnych a systematických krokoch, ktoré postupne zlepšujú stav slovenského zdravotníctva. Posunutie prelomovej reformy stratifikácie, alebo ako sme ju nazvali Zdravej zmeny, vládnym kabinetom do parlamentu je historickým míľnikom, nesmierne potrebným pre segment, ktorý s víziou do roku 2030 prinesie pacientom kvalitnú a adresnú zdravotnú starostlivosť. Znamená to aj viac zachránených životov a pre personál v zdravotníctve kvalitné a dôstojné podmienky na ich prácu. Reforma prinesie transparentné a jasné podmienky pre nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva zároveň pracuje na „Bielej knihe“, v ktorej už čoskoro jasne ukáže, že pre lepšie zdravotníctvo zrealizovalo množstvo konkrétnych krokov, ktoré postupne zlepšujú systém.

Stratifikácia alebo Zdravá zmena

O čo v Zdravej zmene ide?

Projekt má celkovo niekoľko prechodných období, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zavedenie všetkých opatrení do praxe. Minimálne počty výkonov nabiehajú v dvojročnej fáze do roku 2022. Je na každej nemocnici pozrieť sa, pri ktorých výkonoch už dnes plní kritériá, pri ktorých vie zlepšiť výsledky, a kde naopak nevie splniť kritériá ani za dva roky. Čo ak niektorá nemocnica kritériá nesplní? Jedna možnosť je využiť takto uvoľnené kapacity v nemocnici na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica už dnes dobrá. Malo by ísť napríklad o kardiocentrá, onkocentrá či centrá detskej liečby. Druhou možnosťou bude využitie uvoľnených lôžkových kapacít na nový typ lôžok následnej starostlivosti.

Nová typológia nemocníc bude platiť od roku 2024:

kliknite pre zväčšenie: typologia-nemocnic-od-2024.png 
 

Nová sieť urgentných príjmov od roku 2024 a výsledný stav celej verejnej minimálnej siete očakávame v roku 2030.

Základné informácie:

  • vďaka novej minimálnej dostupnosti lôžkovej zdravotnej starostlivosti bude zdravotná starostlivosť pre pacientov nielen kvalitnejšia, ale aj dostupnejšia. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od miesta bydliska sa zo súčasných 87 % územia Slovenska zvýši na 91 %,“

  • rozširujeme počet všeobecných nemocníc, ktoré budú povinne zazmluvnené z 13 nemocníc až na 46. Ide o minimálnu sieť, ktorá musí byť zazmluvnená zdravotnými poisťovňami,

  • uvádzame jasné pravidlá, čo ktorá nemocnica musí poskytovať (tzv. typológiu nemocníc), aby sme predišli vyberaniu hrozienok, čiže ziskových oblastí zo systému súkromnými poskytovateľmi,

  • uvádzame vynovené indikátory kvality a minimálne počty výkonov tak, aby sme centralizovali špičkovú starostlivosť a tým zlepšili kvalitu a bezpečnosť pre pacienta,

  • prieskum agentúry MNFORCE, do ktorého sa vo februári zapojila reprezentatívna vzorka 1 000 respondentov, ukázal, že u Slovákov pri plánovaní zákroku najviac zaváži kvalita zdravotnej starostlivosti a výsledky liečby danej nemocnice. Naopak najmenej dôležitá je pre nich pri výbere nemocnice jej vzdialenosť od miesta bydliska,

  • vďaka Zdravej zmene by do roku 2030 malo postupne vzniknúť minimálne 3 000 špecializovaných lôžok dlhodobej starostlivosti po celom Slovensku. Zároveň s tým budeme zavádzať nový prístup k dlhodobej starostlivosti.

Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave

Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenia SNS, že by v otázke novej nemocnice nekonalo. Rezort si uvedomuje súčasný stav Univerzitnej nemocnice na Kramároch a práve preto robí všetko pre to, aby v Bratislava stála čo najskôr nová špičková univerzitná nemocnica na Rázsochách.

Aktuálne sa búracími prácami odstraňuje tridsať rokov neschopnosti poradiť si s obrovským komplexom stavby na Rázsochách a práve v uplynulých týždňoch sme vykročili ku konkrétnemu hmatateľnému cieľu – novej modernej špičkovej univerzitnej nemocnici, ktorú hlavné mesto nesmierne potrebuje. Univerzitná nemocnica Rázsochy bude zameraná na poskytovanie komplexnej a najzložitejšej zdravotnej starostlivosti nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Pôjde o univerzitnú komplexnú nemocnicu, kde nemalú úlohu bude hrať napríklad aj veda, výskum a vzdelávanie.

Po skončení búracích prác a odstránení skeletu bude nasledovať výstavba novej nemocnice. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na projekt „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“.

Podľa optimistických odhadov by, ak nenastanú v procesoch komplikácie, mohla byť nemocnica k dispozícii v roku 2 023 alebo 2024.

Ministerstvo zdravotníctva prinieslo konkrétne riešenia na zlepšenie zdravotníctva. Ponúkame niekoľko príkladov.

INVESTÍCIE DO NEMOCNÍC

Kapitálové výdavky:

Tento rok historicky najvyššia suma – nemocnice sa môžu uchádzať o 100 miliónov eur, ktoré môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či prístrojového vybavenia. V roku 2018 a 2017 sa po oba roky mohli zhodne uchádzať o rovnakú sumu – cca 70 miliónov eur.

Najväčší objem - pridelený univerzitným a fakultným nemocniciam (2017-2019), príklady:

· Univerzitná nemocnica Bratislava
· Národný ústav detských chorôb
· Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
· Fakultnú nemocnicu Trnava
· Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice
· Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina
· Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
· Národný onkologický ústav

43,8 mil. eur
23,9 mil. eur
14,7 mil. eur
6,7 mil. eur
6,3 mil. eur
6 mil. eur
5,2 mil. eur
4,9 mil. eur

Ide o koncové zariadenia s nadregionálnym významom, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť najširšiemu spektru pacientov.

OBNOVENIE PRÍSTROJOVEJ TECHNIKY, nákupy s výraznými úsporami v nemocniciach:

CT prístroje, RTG prístroje , lineárne urýchľovače, MR prístroje, infúzne pumpy, sonografy a iné

NOVÉ POSTELE pre pacientov:

Do nemocníc prichádza viac ako 8 000 nových postelí pre pacientov - s prínosom pre pacientov aj ošetrujúci personál. Ide o najväčšiu obnovu postelí po mnohých rokoch – obmení sa približne tretina lôžok v slovenských nemocniciach.

EUROFONDY:

Nemocnice sa môžu uchádzať aj o peniaze z eurofondov.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014-2020 bolo dosiaľ podporených 28 nemocníc v celkovej sume takmer 187 mil. eur ( podpora technologických investícií do modernizácie nemocníc aj stavebné práce, rekonštrukcia či modernizácia stavieb a stavebné úpravy.

14 nemocníc - finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu alebo výstavbu urgentného príjmu – ide o výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu prístrojového vybavenia na urgentných príjmoch .

CENTRÁ INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)

Zámer je, aby v okresných a krajských mestách boli tieto centrá, ktoré na jednom mieste združia všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, aby pacienti nemuseli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov.

Doteraz schválených 50 žiadostí a celkovo prerozdelených 38,7 mil. eur ; na prelome októbra/novembra 2019 - štvrtá výzva na predkladanie projektových zámerov.

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

Cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební – doteraz ho ukončilo už viac ako 100 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie.
Rozširujeme rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok:
špecialistov - lekárov: neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína a pre sestry v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna medicína, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCTVO

- začali sa v praxi testovať eID čítačky pre lekárov
- pilotný projekt vo viacerých nemocniciach potrvá do konca septembra 2019
- po jeho vyhodnotení plánuje NCZI touto službou vybaviť všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – lekárov, lekárnikov atď.
- občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) umožní pacientovi sprístupniť svoju dokumentáciu lekárom špecialistom
- vďaka tomu sa naplno uplatní hlavný benefit elektronického zdravotníctva – zefektívnenie a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
- funkcia evyšetrenie slúži na vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia.
- NCZI eviduje od 1.1.2018 už takmer 28 miliónov elektronických záznamov z vyšetrenia
- funkcia erecept zabezpečuje elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín
- prispieva k efektívnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti
- umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám
- v súčasnosti je predpísaných vyše 85 miliónov ereceptov
- NCZI zverejňuje podrobné štatistiky na svojej webovej stránke (pričom aktualizácia prebieha denne)
- aktuálne sa pripravuje funkcia elab, ktorá bude slúžiť na vytvorenie záznamu o výsledku z laboratórneho vyšetrenia a spustí v roku 2020