Ministerstvo zdravotníctva schválilo Priorizovaný investičný zoznam, čím splnilo požadovaný míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR. Pri tvorbe zoznamu rozhodovala kvalita jednotlivých projektov.

Nakoľko finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti sú obmedzené a investičný dlh v zdravotníctve vysoko prevyšuje možnosti Plánu obnovy a odolnosti, za účelom voľby vhodnej formy financovania boli projekty rozdelené do troch skupín:

    • Plán obnovy a odolnosti SR
    • Eurofondy
    • Štátny rozpočet

Cieľom rozdelenia projektov je, aby nedochádzalo k prekrývaniu finančných prostriedkov. Investičný zoznam môže uchádzačom indikovať aktuálnu kvalitu ich projektu a tomu zodpovedajúce umiestnenie v zozname všetkých projektov.  

Zároveň však platí, že po vypísaní výzvy na výstavbu nových nemocníc, ktorá bude na rozdiel od zoznamu právne záväzná, sa budú môcť do tejto výzvy prihlásiť všetky projekty, a to bez ohľadu na to, v ktorej kategórii a pozícii sa aktuálne nachádzajú.

Ministerstvo nastaví jasné pravidlá pre uchádzačov, medzi ktorými bude napríklad kvalita projektu či regionálna potreba. Medzi najdôležitejšie kritériá, ktoré môžu vyradiť projekty z výzvy, je termín úplného dokončenia projektu, teda druhý kvartál roku 2026.

 https://www.health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii
logo POO MZ SR.jpg